600 kolonihavehuse i Odense skal lovliggøres

Omkring 600 kolonihavehuse i 30 kolonihaver, der ejes af Odense Kommune, er for store og nogle af dem bruges ulovligt som helårsbeboelse. Det vil kommunen nu lave om på.

Reglerne for kolonihaver udlejet af Odense Kommune sætter en grænse for, hvor stor en del af haveloddet, der må bebygges.

Alligevel vurderer by- og kulturforvaltningen udfra luftfotos at kolonihavehuse på omkring 600 af i alt 3400 haver, udlejet af kommunen, er større end det tilladte. Nogle af dem har nærmest karakter af villaer.

I tre haveforeninger er mere end 40% af haverne overbebygget. Det gælder Grønløkken, Løkkegaards Haver og Martins Minde.

Det vil kommunen have lavet om på og vil derfor pålægge Odense Havelodselskab at registrere de huse, der er for store og at få gang i at lovliggøre dem.

Det ventes at ske på udvalgsmødet tirsdag.

Odense Havelodselskab er ikke begejstret

Odense Havelodselskab står overordnet som lejer af alle kolonihaverne, som de så lejer ud til de enkelte haveforeninger, og kommunen mener altså, at Havelodselskabet har ansvaret for at reglerne overholdes.

Spørgsmålet er, om der snart er noget tilbage af Odense Havelodselskab

- Det betyder, at vi skal have revet en masse kolonihavehuse ned. Medlemmerne vil forsvinde. Bestyrelserne i de enkelte foreninger vil ikke mere. Spørgsmålet er, om der snart er noget tilbage af Odense Havelodselskab, siger Hans-Erik Olsen, der er kredsformand i Odense Havelodselskab.

Han mener også, det vil medføre retssager, som Havelodselskabet ikke har råd til.

- Det ville være bedre at trække en streg med tilbagevirkende kraft, og så sørge for at reglerne overholdes på nybyggerier  og hvis der sker større renoveringer på eksisterende huse, siger han.

Hans-Erik Olsen siger, at Havelodselskabet har forsøgt at påtale tilfælde af overbebyggelse, men at det bare er sket alligevel.

- Det er svært at hamle op med, siger han.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind er uenig:

Det er ikke i orden bare at have gjort det uden at spørge. Det bliver det hverken bedre eller mere lovligt af

- Det er ikke i orden bare at have gjort det uden at spørge. Det bliver det hverken bedre eller mere lovligt af. Derfor skal vi have bragt orden i sagerne, siger hun.

 

 

 

Odense Kommune er dog parat til at støtte op om Odense Havelodselskabet i den kommende proces, der sikkert vil medføre konflikter. 

Støtten kan være juridisk bistand og også økonomisk bistand til sagsførelse.

Ulovlig helårsbeboelse

Kommunen er bekendt med adskillige tilfælde, hvor havelejere i strid med loven bruger kolonihavehuset til helårsbeboelse uden at have adresse andre steder i byen.

Problemet med det er, at det er svært at dokumentere, og i de tilfælde, hvor haveforeninger har forsøgt at ekskludere et medlem på grund af helårsbeboelse, har de aldrig fået medhold.

Vand og kloakering

To haveforeninger har vand hele året og en har en enkelt hane til fælles brug vinteren over, selvom by- og kulturudvalget helst ser, at der lukkes for vandet fra 1. 11. til 31.3. som de sker i alle de andre haver.

Det er dog umiddelbart ikke muligt at stille krav om det, da der ikke står noget om det i lejekontrakterne.

Derfor overvejer udvalget at ændre lejekontrakterne fremadrettet.