Absurd afsløring: Tysk byggebagmand står ikke på karantæneliste, selvom han er dømt to gange

Den tysk-tyrkiske byggebagmand Osman Celik er to gange idømt konkurskarantæner, der gerne skulle betyde, at han ikke må drive virksomhed i Danmark. Formelt set er de to domme dog ikke slået igennem, fordi de ikke er blevet forkyndt for Osman Celik, der har holdt sig langt væk fra skifteretten og har kunnet gemme sig i mere end et år.

Absurditeten i sagen om den tysk-tyrkiske byggebagmand Osman Celik og hans arbejde på en række store byggerier i Odense for LH Gulve og den nu tidligere formand for den fynske byggebranche når nu nye højder.

Som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn tidligere har kunnet fortælle, er Osman Celik to gange blevet idømt konkurskarantæne, fordi han i virksomhederne OC. Byg Aps og Optima Plan ApS har betalt medarbejderne sort, snydt i skat, fusket med regnskaber og hævet flere millioner, før firmaerne så endte med at gå konkurs.

Men selvom det er mere end et år siden, at Osman Celik fik sin første konkurskarantæne og dermed ikke længere måtte stå i spidsen for et firma, hvor han ikke selv hæfter for gælden, står hans navn ikke på listen over de mere end 4100 konkursdirektører, der i øjeblikket er i karantæne.

Det bekræfter Skifteretten i Odense, der videre oplyser, at det simpelthen skyldes, at kendelserne om konkurskarantæne ikke er blevet forkyndt for Osman Celik, der dermed – formelt set – ikke har kunnet vide, at han er underlagt en konkurskarantæne og har haft mulighed for at anke dommene til landsretten.

Har kunnet gemme sig

Det er fast retspraksis i Danmark, at både indkaldelser til retsmøder og domme skal forkyndes. I forhold til domme betyder forkyndelsen mere konkret, at man bliver informeret om en retslig dom eller afgørelse. Derefter har dømte personer typisk 14 dage til at beslutte sig for, om dommen skal ankes til en højere retsinstans.

I langt de fleste tilfælde sker forkyndelsen automatisk, fordi den tiltalte person selv møder op i retten og modtager dommen. Men i den konkrete sag er Osman Celik blevet væk fra alle retsmøder.

Derfor har de to kendelser om konkurskarantæne fra henholdsvis november 2021 og august 2022 skullet forkyndes for Osman Celik efter dommene, og det er altså endnu ikke sket, selvom det er mere end et år siden, at han fik sin første karantænedom.

Helt formelt er kendelserne derfor ikke endelige. Selvom Osman Celik to gange er idømt konkurskarantæne, er han altså ikke underlagt konkurskarantæne.

4100 direktører, men ingen Osman Celik

Det er skifteretterne, der foretager selve registreringen af personer i konkurskarantæneregistret, hvor der altså i øjeblikket står over 4100 navne på direktører. De er alle blevet dømt for at have begået "groft uforsvarlig forretningsførelse". Men navnet Osman Celik står altså ikke på listen.

Skifteretten i Odense oplyser, at den seneste kendelse om konkurskarantæne mod Osman Celik fra august i år er blevet sendt til domstolenes afdeling for udlandsforkyndelse, der ligger på Frederiksberg. Hvis det på et tidspunkt skulle lykkedes at få fat på Osman Celik og oplyse ham om, at han ikke bare en, men to gange er idømt konkurskarantæne, vil han efter udløbet af de 14 dages ankefrist blive registreret på konkurskarantæne-listen.

Erhvervsstyrelsen har tidligere peget på, at man har valgt at kigge på de interne procedurer efter Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afdækning af sagen.

"I lyset af den konkrete henvendelse fra Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn vil vi nu se på, om der er interne procedurer, der bør strammes op", skrev Erhvervsstyrelsen, der dog ikke ønskede at blive mere konkret om, hvordan kontrollen muligvis skal strammes op, fordi oplysningerne kunne blive brugt af personer, der forsøger at omgå kontrollen.

Oversigt

    Oversigt