Aftale skal hindre byggekaos

Region Syddanmark og Odense Kommune har indgået en aftale, der skal hindre sammenstød mellem byggerierne af det ny OUH og letbanen i Odense.

Odense Letbane kommer til at køre tværs gennem det kommende OUH, og det kræver nøje koordinering for at undgå sammenstød mellem de to store byggeprojekter.

En aftale mellem Odense Letbane (Odense Kommune) og Nyt OUH (Region Syddanmark) sikrer den rigtige rækkefølge i projekterne og finansiering af ekstra omkostninger ved de samtidige byggerier.

Aftalen indebærer blandt andet, at Odense Letbane laver det indledende arbejde i området ved det kommende OUH, blandt andet de tunneller under banelegemet, der skal forbinde OUHs bygninger.

Det kan nemlig ikke lade sig gøre, når først banelegemet er anlagt.

Samtidig er det aftalt, at Odense Letbane betaler de ekstra omkostninger, letbane-byggeriet påfører Nyt OUH.

Odense Letbane skal efter planen være i drift i 2020, mens byggeriet af Nyt OUH forventes afsluttet i 2022.

Mere om aftalen her

Oversigt

    Oversigt