Ansøgning om fynsk filmuddannelse afvist

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole får ingen filmuddannelse, fordi den ville lægge den i Odense.

Der bliver ingen filmudddannelse på Fyn i 2023.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har fået afslag på at huse en ny filmuddannelse i Odense, sådan som den havde håbet på og ansøgt om. Blandt andet fordi man i ansøgningen har valgt at placere uddannelsen i Odense.

Den forrige regering have et ønske om at flytte flere regionale uddannelser uden for de fire største byer i Danmark, blandt andet uddannelsen professionsbachelor i film- og serieproduktionsledelse.

Men UCL valgte at ansøge om at få uddannelsen og lægge den i Odense, og det har Uddannelses- og Forskningsministeriet tirsdag givet afslag på.

Der var i den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark afsat ni millioner kroner til at etablere filmuddannelsen på Fyn. Pengene var tiltænkt oprettelse af uddannelseudbud uden for de fire største byer. 

Og netop UCL's placering af filmuddannelsen i Odense er en af begrundelserne for afslaget.

document — Afslag på filmuddannelse, 0.16 MB

Det ærgrer det fynske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S), der allerede sidste år undrede sig over, at UCL ansøgte om at placere uddannelsen i Odense.

- Jeg synes, at UCL hurtigst muligt skal få lavet en ny ansøgning, hvor de lever op til de kriterier, vi har vedtaget i aftalen om udflytning af uddannelsespladser, siger Bjørn Brandenborg.

Bred aftale om udflytning af uddannelser

Aftalen om at placere flere uddannelser uden for de fire største byer i Danmark blev indgået i juli 2021, og der var bred politisk opbakning til aftalen. Kun Liberal Alliance, Radikale Venstre og Enhedslisten stod udenfor aftalen.

Derfor undrede det også Bjørn Brandenborg, at UCL alligevel valgte at ansøge om at lægge filmuddannelsen i Odense.

- Hvis du spørger mig, skal der ikke ligge en ny filmuddannelse i Odense. Vores aftale handler om, at der bliver bedre uddannelsesmuligheder i hele landet og flytte nogle attraktive uddannelser ud. Også på Fyn. Og det er altså ikke at lægge en filmuddannelse inde i Odense. Så UCL har misforstået det, der var deres opgave, sagde Bjørn Brandenborg tilbage i september sidste år og opfordrede samtidig UCL til at lave en ny ansøgning, hvor uddannelsen blev lagt en andet sted end i Odense.

Odense er den bedste placering

Rektor på UCL Erhvervs og Professionshøjskole Jens Mejer Pedersen er ked af det afslag, skolen har modtaget.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at ministeriet har afslået vores ansøgning. Vi kan se af den fremlagte afgørelse, at ministeriet ikke finder behovet for uddannelsen tilstrækkeligt godt dokumenteret. Dette undrer os noget, da der er meget stærk opbakning til uddannelsen fra flere brancheorganisationer, herunder producentforeningen og Film Fyn, siger rektor.

Hvorfor valgte I at søge om en placering i Odense, når I vidste, at der var et politisk ønske om, at nye uddannelser ikke skulle placeres i de fire største byer i Danmark?

 - Vi valgte at søge uddannelsen udbudt i Odense, fordi vi vurderede, at det ville give bedst mulighed for at tiltrække studerende fra hele Danmark, og fordi vi har et stærkt fagligt miljø her. Vi var opmærksomme på ønsket om at placere uddannelsen eksempelvis i Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner og havde også drøftelser med borgmestrene herfra, inden bestyrelsen besluttede at søge udbuddet i Odense.

Søger igen 

Bjørn Brandenborg håber, at UCL vil tage afslaget til efterretning og søge igen, så filmuddannelsen ender på Fyn, sådan som han tidligere har opfordret til.

- Det er vigtigt for det fynske filmmiljø og for de fynske unge, at de kommer i gang hurtigst muligt, siger Bjørn Brandenborg.

Og det er også, hvad UCL har i sinde at gøre.

- Vi har møde allerede i eftermiddag (tirsdag, red.) med repræsentanter fra Film Fyn og producentforeningen, og sammen vil vi drøfte de videre skridt herfra. Vi har intention om at gå i dialog med ministeriet og vil her undersøge muligheden for at få uddannelsen godkendt i næste runde, det vil sige med et udbud, der forhåbentlig vil kunne etableres i sommeren 2024, siger Jens Mejer Pedersen og fortsætter:

 - Vi vil også i den proces drøfte med branchen, om uddannelsen vil kunne placeres udenfor Odense.

I Svendborg ærgrer borgmesteren sig over, at regeringen har annulleret den aftale, der blev indgået i 2021, der krævede at store velfærdsuddannelser skulle flyttes ud af de store byer.
Oversigt

    Oversigt