I det fynske folks tjeneste

A.P. Møllers Lindøværft får julegave af Naturklagenævnet

Lindøværftet har trukket det lange strå i en miljøstrid, hvor fuglevenner ville forhindre uddybning af Odense Fjord.

Dette spulefelt kan igen benyttes af Odense Havn. Det har Naturklagenævnet besluttet.

Odense Havn får alligevel lov af Naturklagenævnet til at lave en omstridt oprensning af Odense Fjord. Det gavner især A. P. Møllers Lindøværft, hvis stadigt større containerskibe ellers ikke kunne gå ud gennem fjorden til åbent hav efter bygning.

Odense Havn har ansvaret for oprensningen og uddybningen af fjordens sejlrende. Men Dansk Ornitologisk Forening har forsøgt at hindre en ønsket uddybning på 265.000 m3 havneslam. DOF vil beskytte den sø med tilhørende fugleliv, der er opstået på det område, hvor kommunen opmagasinerer havneslam. Det forurenede slam er i årtier lagt på et stort område, fordi det ikke må dumpes.

Nu har Naturklagenævnet imidlertid afgjort, at den kunstigt opståede sø på oplagringsområdet ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Dermed kan Lindøværftet se frem til en ekstra julegave i form af den ønskede uddybning af Odense Fjord.