Arbejdet med letbanen i gang

De første synlige tegn på, at letbanen er på vej til Odense, kan nu ses i bybilledet.

En boremaskine er i gang med at lave mere end 100 prøveboringer, og mandag var boresjakket fra konsulentfirmaet COWI kommet til IKEA i den sydøstlige del af Odense.

Der skal udføres i alt 100 boringer. Formålet er at få fastlagt jordens bæreevne forud for tilbudsgivning og detailprojektering af letbanen og forberedende arbejder.

Tidligere er der boret huller og taget jordprøver både i Tarup, ved Stadion, ved Banegårdspladsen og på Nyborgvej.

Men der er lang vej igen inden boresjakket når op på de planlagte borehuller og jordprøver på den godt 14 kilometer lange strækning.

Lige nu er de kun omkring halvvejs.

Letbanens første etape forventes at være færdig om seks år.

Oversigt

    Oversigt