Bekræfter flere episoder med knivtrusler: Fire elever fra Agedrup Skole meldt til politiet

10 gange på to uger har Agedrup Skole indsendt såkaldte kriminalitetsbekymringer omkring fire af skolens elever. Alle fire er meldt til politiet.

Det vakte opsigt helt op på højeste politiske niveau, at over 100 forældre til elever på Agedrup Skole i Odense mandag havde underskrevet et brev med en lang liste af eksempler på grænseoverskridende og uacceptabel adfærd blandt elever på skolen.

Forældrene nævnte 17 eksempler, herunder trusler med kniv. Siden har kommunen undersøgt sagen nærmere for at afdække de konkrete eksempler. Den afdækning er på et ekstraordinært udvalgsmøde torsdag aften blevet præsenteret for de syv medlemmer af Børn- og Ungeudvalget. Af de 17 eksempler kendte skolen på forhånd til syv konkrete episoder på de eksempler, der blev nævnt i forældrenes brev.

Afdækningen bekræfter, at ledelsen på Agedrup Skole kender til tre konkrete episoder, der omhandler trusler med kniv. En enkelt episode i 2021 og to i 2023.

Ledelsen på Agedrup Skole kender til flere af de konkrete episoder, der blev nævnt i brevet fra de over 100 bekymrede forældre.
Ledelsen på Agedrup Skole kender til flere af de konkrete episoder, der blev nævnt i brevet fra de over 100 bekymrede forældre.

Afdækningen viser også, at ledelsen på Agedrup Skole kender til en enkelt episode, der vedrører såkaldt 11-års tæsk, der tildeles en elev på sin 11 års fødselsdag. Det skete i august 2023. 

Tilbage i september 2020 var der én forældrehenvendelse om mistanke om krænkelse af seksuel karakter mellem to elever. Forvaltningen blev involveret og håndterede sagen i dialog med skolen, fremgår det af notatet. 

Fire elever meldt til politiet

Et af spørgsmålene der har fyldt i debatten er hvorvidt den grænseoverskridende adfærd kunne begrænses til få elever. Ifølge kommunens egen afdækning, så har der fra SSP-samarbejdet været særlig opmærksomhed omkring fire elever på skolen.

I perioden fra 26. januar til 8. februar i år har Agedrup Skole ifølge SSP indsendt 10 såkaldte AVA-bekymringer. En AVA-bekymring dækker over en kriminalitetsbekymring. AVA står for Analyse, Vurdering og Anbefaling.

Bekymringerne fordeler sig på fire børn, hvoraf to af børnene har en AVA-bekymring hver, og de to andre børn har fire AVA-bekymringer hver. Det er vurderingen, at de to børn med fire kriminalitetsbekymringer hver er "toneangivende i problematikken". 

Det fremgår af kommunens notat, at der er aktiv sagsbehandling på alle fire elever, og de er alle meldt til politiet. 

Ledelsen på Agedrup Skole bekræfter én episode med de såkaldte 11-års tæsk. Det skete i august 2023. Detaljer om selve episoden er sløret, da oplysninger om konkrete sager er tavshedsbelagte.
Ledelsen på Agedrup Skole bekræfter én episode med de såkaldte 11-års tæsk. Det skete i august 2023. Detaljer om selve episoden er sløret, da oplysninger om konkrete sager er tavshedsbelagte.

Afdækningen viser også, at Agedrup Skole gennem de seneste år har oplevet en forandring i elevgruppen, hvilket blandt andet afspejles i, at andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk nu udgør mere end en femtedel - 22 procent - af den samlede elevgruppe.

Skolens ledelse oplever ifølge notatet "reaktioner i lokalområdet" i forhold til den ændrede elevgruppe og har søgt sparring hos SSP og forvaltningen til at håndtere udfordringer.

Samtidig er andelen af elever fra skoledistriktet på Agedrup Skole faldet fra cirka 83 procent til i dag at ligge på 78 procent. Der går i alt 440 elever på skolen. 

Oversigt

    Oversigt