Efter dødsbrand: Uddannelse til plejepersonale

Odense Kommune styrker nu brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Efter en brand i januar i år, hvor en beboer omkom skal brandsikkerheden øges.

- Det er klart, at en så tragisk og alvorlig hændelse giver anledning til en generel gennemgang af alle brand- og sikkerhedsprocedurer. Dermed sikrer vi os, at alt er, som det skal være, og vi undersøger, om noget kan gøres endnu bedre. Det gik vi i gang med allerede på dagen, hvor branden opstod i januar, siger Helene Bækmark, Adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Derfor vil Odense Kommune nu fremrykke brandtilsynet med institutionerne og gennemføre flere brandøvelser, uddanne personalet bedre og ændre på alarm- og udrykningsprocedurer.