En stor færdselsåre lukker

Fra lørdag og en uge frem vil der ikke være passage ad Tiegtens Allé tæt på krydset ved Sdr. Boulevard og ned til Læssøegade i Odense.

Arbejdet med at grave kloakrør til spildevandsbassinet ved tennisbanerne langs Odense Å er netop begyndt. Det betyder, at Tietgens Allé er spææret helt i en uge.

Spildevandsledning skal krydse Tietgens Allé for at få forbindelse til det nye, store bassin, som er ved at blive anlagt ved tennisbanerne.

Dermed lukker man for trafikken på en af de allermest befærdede hovedfærdselsårer i Odense i en uge.

- Selv om det lyder slemt er det stadig det mest smertefrie for trafikanterne, siger Hans Møller, projektchef i Aarsleff.

Han har ansvaret for det store bassin på 1400 kubikmeter, som er ved at blive anlagt ved tennisbanerne ved Odense Å.

Og det er ikke for sjov, det nye bassin bliver anlagt sideløbende med et bassin på 3400 kubikmeter i Munke Mose.

De senere års kraftige regnvejr og skybrud betyder, at der løber alt for meget spildevand direkte ud i Odense Å.

Derfor er bassinet ved Odense Å en lille del af et meget stort projekt, som alt i alt skal være med til at klare de klimaforandringer, vi står midt i.

Spærring den bedste løsning

Det er sjældent at Tiegtens Allé slet ikke er befærdet, men sådan vil det se ud på et stykke af ringvejen, mens spildevandsledninger lægges i jorden til et stor bassin ved tennisbanerne ved Odense Å.
Det er sjældent at Tiegtens Allé slet ikke er befærdet, men sådan vil det se ud på et stykke af ringvejen, mens spildevandsledninger lægges i jorden til et stor bassin ved tennisbanerne ved Odense Å.

Når vejen skal graves op er det for at lægge nye spildevandsrør fra den ene side af vejen til den anden.

Et alternativ kunne have været at skyde rørene igennem jorden, under vejen, men for- og efterarbejdet ville betyde, at Tietgens Allé kun ville være farbar i ét spor i tre-fire måneder.

Tietgens Allé ventes at være helt lukket i cirka en uge fra lørdag den 24. maj, og derefter kun farbar i ét spor i den efterfølgende uge.

Når vejen er helt lukket betyder det helt lukket - også for cyklister, løbere og gående.