I det fynske folks tjeneste

Enke får erstatning for råddent dræbertræ

Odense Kommune burde have fældet et råddent træ, der i en storm i 2005 væltede og dræbte en 48-årig mand.

Livsfarlige træer fældes, men i 2005 gik det galt i Odense, da et træ væltede ned over en mand, der kom kørende i bil

Det var i januar 2005, at blæsten over den fynske hovedstad var så kraftig, at et 20 meter højt træ i Åløkkeskoven, som kommunen ejer, gav efter og væltede.

Enke får over 800.000 i erstatning

Træet ramte en bil, hvor en 48-årig mand fra Otterup sad bag rattet. Manden mistede livet, og efterfølgende har mandens enke anlagt sag mod kommunen ved Østre Landsret.

Den sag har enken nu vundet, og landsretten har dømt kommunen til at betale 825.445 kroner i erstatning til enken. Derudover skal kommunen betale sagsomkostninger til både enken og statskassen på henholdsvis 125.760 og 79.077 kroner.

Kommunens ansvar

Ifølge landsrettens dom burde kommunen have sørget for, at træet var blevet fældet. Det er nemlig kommunens ansvar at sikre, at træer er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Det viste sig, at det 180 år gamle træ havde rådne rødder, og det burde kommunen have opdaget. Rødderne er nemlig rådnet, fordi de ikke har kunnet udvikle sig normalt, efter at den forbigående vej blev anlagt.

Manden havde ingen skyld

I kendelsen fra landsretten lyder det blandt andet: Undladelsen af at føre en mere indgående kontrol var - henset til den særlige risiko, træets alder, størrelse og placering indebar - ansvarspådragende for kommunen.

Landsretten slår desuden fast, at den dræbte mand var uden nogen form for skyld i ulykken, og derfor kan erstatningen ikke nedsættes.