I det fynske folks tjeneste

Fængselsforbundet: Længere indespærring er den forkerte vej at gå

Kriminalforsorgen vil øge den tid, indsatte i arresthuse og fængsler er spærret inde i deres celler, fordi man mangler personale. Det er ikke en holdbar løsning på længere sigt, mener formanden for Fængselsforbundet.

Et nyt pilotprojekt i Kriminalforsorgen vil øge den tid, de indsatte sidder låst inde i deres celler. Blandt andet i Odense Arrest.

Kriminalforsorgen mangler flere hundrede fængselsbetjente i øjeblikket, og for at komme problemet med personalemangel til livs, har Kriminalforsorgen valgt at øge den tid, de indsatte lukkes inde i deres celler.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt i Odense Arrest og fængslerne i Renbæk, Nykøbing, Enner Mark, Nyborg, Storstrøm og København, fremgår det af en pressemeddelelse fra Fængselsforbundet.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er ikke glad for den udvikling, for længere indespærring i fængselscellerne giver hverken bedre mennesker eller færre kriminelle, mener han.

Nu er de indsatte låst inde mere end halvdelen af tiden. Det bekymrer mig, for det påvirker de indsattes psyke at sidde alene

Jens Dalum, tillidsrepræsentant, Fængselsforbundet

- Som udgangspunkt er det en skidt løsning. Det er den forkerte vej at gå, hvis vi skal løse opgaven med at ændre de indsattes adfærd og være sammen med de indsatte, siger Kim Østerbye til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Men som det ser ud nu, er det jo et valg mellem pest eller kolera, og så vil jeg hellere have, at de indsatte bliver låst inde i længere tid, end at de ansatte skal have mere overarbejde.

Natlukning fremrykket

I Odense Arrest betyder pilotprojektet konkret, at de indsatte er isolerede to timer mere hver dag. Celledørene vil først blive låst op klokken otte i stedet for klokken syv om morgenen, mens natlukningen er fremrykket fra klokken 21 til klokken 20.

Det er en helt forkert udvikling, mener Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jens Dalum:

Læs også Efter overfald på fængselsbetjent: Vil give indsatte håndjern på

- Nu er de indsatte låst inde mere end halvdelen af tiden. Det bekymrer mig, for det påvirker de indsattes psyke at sidde alene. Jo mere vi låser dem inde uden kontakt med personalet, desto større er risikoen for, at fængselslivet rammer dem negativt, siger han til Ritzau.

I løbet af de seneste fem år har over 732 fængselsbetjente forladt Kriminalforsorgen. I samme periode er det kun lykkedes at rekruttere 378 betjente. Det er der ifølge Kim Østerbye to årsager til.

- Opgaverne er blevet for pressede, og så er lønnen ikke fulgt med i forhold til andre offentlige lønninger. Vi er eksempelvis mellem 3.000 og 5.000 kroner bagud i forhold til en sygeplejerske eller en politibetjent, siger han.

Hensyn til ansatte

Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde understreger over for Ritzau, at den øgede indelukning alene skyldes personalemanglen. Projektet er et af flere initiativer, som skal frigøre mandskab i fængsler og arresthuse.

Læs også Fængselsbetjent overfaldet i Nyborg Fængsel

- Principielt er det ikke den vej, vi generelt ønsker at gå. Men i den nuværende situation mener vi, at hensynet til de indsatte må vige for hensynet til de ansatte, siger han og fortsætter:

- De indsatte og ansattes vilkår hænger selvfølgelig sammen. Det tager vi med i vores overvejelser, når vi evaluerer pilotprojektet.

Umiddelbart ser det ud til, at pilotprojektet bliver udvidet til flere fængsler og arresthuse, fordi personalemanglen er så stor.

- Der mangler stadig mange betjente. Derfor arbejder vi på en række bemandingsløsninger. En af mulighederne er selvfølgelig øget indelukning af de indsatte, siger Thorkild Fogde til Ritzau.

Vi skal gøre os lækre

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er ikke glad for udviklingen, og han håber, at der er tale om en midlertidig løsning på personaleproblemet.

I stedet skal Kriminalforsorgen gøre et større nummer ud af at intensivere rekrutteringen af personale, mener Kim Østerbye.

- Vi skal blive bedre til at af fastholde det personale, vi allerede har, og så skal vi ud og gøre os mere lækre og fortælle, at arbejdet som fængselsbetjent ikke bare er farligt men også er et spændende job, siger han til TV 2/Fyn.

FAKTA: Frigørelsesinitiativer

I løbet af de seneste fem år har over 732 fængselsbetjente forladt Kriminalforsorgen herunder halvdelen frivilligt. I samme periode er det kun lykkedes at rekruttere 378 betjente.

For at løse personaleunderskuddet har Kriminalforsorgen iværksat en række initiativer. Eksempelvis er der blevet flyttet fængselsbetjente væk fra fodlænkeordningen og administrative funktioner.

Konflikthåndteringskurser er blevet aflyst. Ringe Fængsel er blevet udvisningsfængsel hurtigere end planlagt. De indsatte låses inde længere tid. Og der er indført flere 12-timers-vagter.