I det fynske folks tjeneste

Fisk bliver kvalt

Det kolde vintervejr koster mange fisk livet i bundfrosne søer og vandhuller. Fiskene dør af iltmangel.

Fiskene bliver kvalt under isen. Og når isen så tør, så flyder de døde karper op til overfladen.

Der er ikke tal på, hvor mange fisk, der er kvalt under isen.

I Munkedammen i Odense er islåget begyndt at smelte. Og døde karper og skaller flyder op til overfladen.

Fiskene er blevet fanget i små luftlommer under isen, og da ilten er sluppet op, er fiskene blevet kvalt. Men ifølge Poul Bjerregaard fra Odense Kommunes Parkafdeling, er der ikke noget at gøre ved de mange døde fisk.

- Det er naturens gang, siger han, men tilføjer, at søer med døde fisk altid bliver tjekket for gift.

Poul Bjerregaard mener, at bestanden hurtigt vil komme op på det normale igen, fordi fiskene gyder igen til foråret.