I det fynske folks tjeneste

Flere psykisk syge på herberg

Efter at have bemærket et stigende antal psykisk syge blandt klientellet på Kirkens Korshær i Odense, iværksatte lederen en undersøgelse. Først da den kom, reagerede Fyns Amt og Odense Kommune.

Ensomme sindslidende søger ind på Kirkens Korshærs Natvarmestue

Herberg ikke rustet til sindslidende

Allerede i 2004 bemærkede Kirkens Korshærs Natvarmestue i Odense en alarmerende stigning i antallet af alvorligt psykisk syge på stedet, skriver Korshærsbladet.

Lederen, Erik Skov, skrev om det i sin årsberetning og påpegede, at der var tale om mennesker, som var overladt til sig selv. Derfor opsøgte de Natvarmestuen for at få en snak og en bid brød.

- Natten er lang, og det er svært at bekæmpe "de indre dæmoner", skrev han blandt andet.

Han påpegede også, at disse mennesker burde kunne håndteres bedre i det offentlige system.

Den ventede reaktion fra amt og kommune udeblev imidlertid. Imens voksede antallet af sindslidende gæster i Natvarmestuen. I en sådan grad, at det skabte utryghed både blandt andre brugere og personalet.

Undersøgelsen

Derfor besluttede Erik Skov og hans medarbejdere at dokumentere problemets omfang, skriver Korshærsbladet.

Det gjorde de i form af en undersøgelse gennemført over tre måneder i sommeren 2005.

100 tilfældige brugere af Natvarmestuen besvarede spørgeskemaet og afslørede bekymrende forhold.

95 af de 100 havde en psykisk sygdom. 35 af dem med en diagnose på skizofreni eller maniodepressiv. Knap en trediedel var hjemløse og havde et misbrug. Kun et fåtal var i behandling eller fik medicin.

Da det kom frem kom reaktionen fra Fyns Amt og Odense Kommune. Efter en række møder i efteråret 2005 er der lavet ordninger, hvor Kirkens Korshærs Natvarmestue kan trække på amtet og kommunens ekspertise i arbejdet med sindslidende. 

Læs mere