Flytning forenkler

Fyns Politis Udlændingekontor rykker den 15. december ind hos Odense Kommunes BorgerServiceCenter på Skulkenborg. De nye samarbejdspartnere håber, at det vil forenkle ansøgningsproceduren for borgerne.

Fælles adresse

Fyns Politi og Odense Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enige om, at en fælles adresse er en oplagt mulighed for at lette hverdagen for de borgere, der ellers skulle søge hjælp to forskellige steder.

- Borgeren i Odense Kommune skal opleve, at det er enkelt at få hjælp og service. Derfor har vi lavet én indgang til disse ydelser i BorgerServiceCentret, fortæller rådmand Steen Møller og fortsætter:

- Når Fyns Politi rykker ind, styrker det vores eksisterende tilbud. Samtidig betyder det, at borgere i Odense, der ønsker at søge om statsborgerskab, nu kan nøjes med at henvende sig et sted.

Erfaringer fra Assens

Mens det er politiets opgave at indhente den nødvendige information om borgeren, står kommunen for at afholde den såkaldte indfødsret-test, der er en videnstest om danske forhold.

Politidirektør Poul Løhde var derfor ikke i tvivl, da muligheden, for at rykke udlændinge kontoret til BorgerServiceCentret, kom på banen.

- Vi har gode erfaringer med noget tilsvarende fra Assens, hvor kommunen og politiet bor under samme tag. Vi kan se, det skaber et endnu bedre samarbejde i hverdagen til gavn for både borgerne, kommunen og politi. Jeg håber, at vi vil opleve noget tilsvarende her i Odense, siger politidirektør, Poul Løhde.

Rollefordeling

Fyns Politis udlændingekontor forventer at have ekspederet næsten 6.300 sager om arbejds- og opholdstilladelse samt statsborgerskab med udgangen af 2014.

Men en stor del af medarbejdernes tid går også med at vejlede udenlandske borgere i de danske regler.

Blandt de mange opgaver BorgerServiceCentret i Odense har, er udstedelse af pas og kørekort, som tidligere lå hos politiet.