Forskning i husdyrgødning

Syddansk Universitet og Danmarks JordbrugsForskning opretter sammen et forskningsprofessorat i husdyrgødningsteknologi. Forskningen skal mindske miljøbelastningen fra dansk husdyrproduktion.

Mindre belastning og større nytte

Forskningen skal styrke arbejdet på at udvikle nye teknologier til håndtering og forarbejdning af husdyrgødning.

Ud over at løse problemer med nabogener og miljøbelastning, kan ny teknologi føre til produktion af bioenergi og dermed danne grundlag for nye virksomheder, der sælger miljøteknologi til lande med lignende problemer.

Professoratet er besat af agronom og seniorforsker Sven Gjedde Sommer. Han skal arbejde både på Syddansk Universitet i Odense og Danmarks JordbrugsForsknings centre i Horsens og Tjele.