Giftudledninger fortsætter, mens gartnerier modsætter sig kommunens krav: - De burde hanke lidt op i sig selv

Et halvt år efter, at indsatsen mod giftudledninger fra gartnerierne i Odense blev fordoblet, er der stadig problemer med at få begrænset udledningen af pesticider fra byens gartnerier til naturen.

Selvom antallet af medarbejdere i gartneriteamet i Odense Kommune ved årsskiftet blev fordoblet, går det stadig langsomt med at få stoppet giftudledningerne fra gartnerierne i Odense til det omkringliggende vandmiljø.

Ifølge en orientering fra gartneriteamet til By- og Kulturudvalget om status på indsatsen, er problemet, ”at mange gartnerier ikke er villige til at efterkomme kommunens håndhævelser, idet de henviser til, at de afventer en afklaring på dialogen mellem Dansk Gartneri og Odense Kommune. En dialog, der har pågået de sidste cirka syv år.”

Bliver ked af det

Politikerne er frustrerede over, at miljøforholdene i byens gartnerier ikke bliver forbedret i et hurtigere tempo.

- Det, synes jeg, er for ringe, og jeg synes, at gartneribranchen skulle tage de her regler lidt mere seriøst, siger by- og kulturrådmand, Søren Windell (K).

- Først og fremmest bliver jeg ked af det, for det ser ud til, at vi stadig er rigtigt langt fra målet om at passe på vores grundvand, siger Cæcilie Crawley, der er politiske ordfører for Socialdemokratiet i Odense Byråd.

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn afslørede i efteråret sidste år, at gartnerierne trods fire års kommunal indsats for at stoppe udledningerne, fortsat lod både lovlige og ulovlige pesticider sive ud i de nære vandløb.

Omtalen af sagen fik Odense Byråd til at opruste indsatsen mod de skadelige udledninger til naturen, og 1. januar i år blev kommunens gartneriteam udvidet fra tre til seks medarbejdere.

Samtidig blev det vedtaget, at politikerne skulle orienteres om indsatsen fire gange årligt.

Mere gift i naturen

Af gartneriteamets sidste orientering, fremgår det, at gartneriernes modvilje mod at følge kommunens håndhævelser har konsekvenser.

- I praksis betyder det, at det bliver en administrativ tung proces for gartneriteamets medarbejdere. Rent fysisk foretages der i de fleste tilfælde ikke nogen forbedringer på gartneriet i den periode, sagen kører mellem gartneriteamet og det pågældende gartneri, hedder det i orienteringen til politikerne.

Ifølge rådmanden kan den langtrukne sagsbehandling betyde, at der bliver udledt mere gift til naturen end nødvendigt.

- Det kan vi ikke udelukke, siger han.

Træghed i erhvervet

Rådmanden er samtidig frustreret over, at Dansk Gartneri og Odense Kommune trods fire måneders arbejde ikke er nået til enighed om et notat, der skal udsendes til alle gartnerier i Odense. Notatet skal orientere om gældende regler, og opfordre gartnerierne til selv at tage initiativ til at få bragt de miljømæssige forhold i orden.

- Jeg synes, at der har været lidt træghed i processerne hos Dansk Gartneri. Jeg havde gerne set, at vi var kommet længere med det her. Vi har også lige fået aflyst et møde, vi skulle have i næste uge, siger rådmanden.

- Men loven er der jo. Det er jo fortolkningen af loven vi hele tiden kan sidde og diskutere. Jeg synes, at gartnerierne skulle hanke lidt op i sig selv.

Af redegørelse til By- og Kulturudvalget fremgår det, at antallet af henstillinger og aftaler i anden periode er vokset til 85 i forhold til 18 i første periode. Samtidig er antallet af påbud, forbud og indskærpelser steget fra 6 til 19 i løbet af de to perioder i år. Antallet af politianmeldelser er steget fra 1 til 3.

Politianmeldelser

- Vi skal huske, at gartnerierhvervet er meget stort på Fyn, og vi har rigtig mange dygtige og professionelle gartnere, der tager deres spildevandshåndtering seriøst. Men vi har altså også nogle brodne kar, siger Søren Windell.

Kun få lovliggjorte

I Odense er der i øjeblikket 120 gartnerier, hvoraf de 90 har aktiv produktion. Alle 120 gartnerier skal have behandlet alle deres miljøforhold, så der ikke sker udledninger fra planter, kloakker eller via bassiner, jord og gulve i gartnerierne.

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt at vi skal bruge kommunale ressourcer og penge på det her i forhold til et specifikt erhverv. Rigtig mange andre erhverv går rundt, uden at vi skal kontrollere dem, men det er vi nødt til i det her tilfælde, siger rådmanden.

I første periode i år var bare tre procent af gartnerier helt færdigbehandlet, mens sagsbehandlingen var i gang på 30 gartnerier. I årets anden periode er antallet af lovliggjorte gartnerier fortsat på tre procent, mens 49 er under behandling.

At antallet af lovliggjorte gartnerier ikke er vokset fra første til anden periode, hænger blandt andet sammen med, at gartneriteamet har kontrolleret flere store gartnerier i anden periode.

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har forsøgt at få et interview med Jesper Beinov, der er administrerende direktør for Dansk Gartneri. Direktøren ønsker dog ikke at medvirke i et interview og vil ikke svare på konkrete spørgsmål om den kritik, brancheforeningen får fra politikerne i Odense.

Direktøren nøjes med at fremsende to generelle kommentarer:

- Der har været en virkelig omfattende og langvarig dialog med Odense Kommune om gartneriernes indsats på miljøområdet. Jeg håber, at vi snart kan nå i mål. Vi bør have en fælles interesse i et godt miljø, et grønt gartnerierhverv og mange lokale jobs.

- Vi har onsdag den 22. juni modtaget et udkast fra kommunen til, hvad de forestiller at sende til ud gartnerierne. Vi er glade for, at Odense Kommune i samarbejdets ånd har givet os mulighed for at kommentere på materialet, inden det bliver færdiggjort, så nu vil vi gå i dybden med det omfattende og meget komplicerede materiale, skriver Jesper Beinov.

Ifølge Jesper Beinov vil Dansk Gartneri først være klar med deres kommentarer til notatet på den anden side af sommerferien. Men politikerne i Odense forstår ikke, hvorfor enighed om notatet skal bremse forbedringen af miljøforholdene i gartnerierhvervet.

- For nogen er det også bare en dårlig undskyldning. Det skal man bare være klar over, siger Søren Windell.

- Vi har jo en lovgivning, der efterhånden er ret gammel og skal overholdes. Og er man uenig med lovgivningen, så må man jo gå til Christiansborg, men indtil da skal den jo overholdes, mener Cæcilie Crawley.

Tempoet i indsatsen får rådmanden til at overveje endnu en oprustning mod giftudledningerne fra gartnerierne.

- Vi er også nødt til at evaluere, om vi har ressourcer nok i gartneriteamet. Nu har vi mandet op med tre ekstra årsværk, men det kan være, at det er nødvendigt at gøre noget mere i en periode, lyder det fra Søren Windell.

Det bliver dog i givet fald ikke by- og kulturrådmanden, der skal finde pengene til flere medarbejdere til gartneriteamet.

I forbindelse med oprettelsen af to nye forvaltninger i Odense Kommune overgår gartneriindsatsen 23. august fra By- og Kulturforvaltningen til den nye Klima- og Miljøforvaltning, og dermed bliver socialdemokraten Tim Vermund politisk ansvarlig for, at målsætningen om, at alle udledninger fra gartnerierne er stoppet inden 2024.


Oversigt

    Oversigt