Ingen støjbesøg foreløbig: Ekspropriationskommision venter på, at letbanen er meldt færdig

Odense Letbane har spurgt Ekspropriationskommissionen om mulighed for at genoverveje erstatnings-størrelser som følge af støjgener.

Ekspropriationskommisionen vil ikke her og nu genbesøge de borgere, der tidligere har fået vurderet deres ejendomme i lyset af Odense Letbanes linieføring.

Det oplyser Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, der har været vurderingsinstans i forbindelse med Odense Letbane. Svaret blev afgivet i sidste måned.

I svaret til Odense Letbane oplyses det, at "nærhedsgener" først kan behandles af kommisionen, når Odense Letbane færdigmelder projektet. Det følger af lovgivningen.

Det vil sige, når alle tiltag på at at nedbringe generne er tilendebragt.

- Kommissariatet er blevet orienteret om, at Odense Letbane i øjeblikket forsøger at nedbringe de gener, som opleves i forbindelse med driften. Kommissariatet afventer således, at Odense Letbane færdigmelder projektet. Når projektet er færdigmeldt, kan Ekspropriationskommissionen behandle klager over nærhedsgener, som driften af Odense Letbane giver anledning til, hedder det.

Af lovgivningen følger, at klager, der modtages inden for et år efter, at projektet færdigmeldes vil blive behandlet samlet og på et senere tidspunkt, oplyser kommissariatet.

Alle forsøg på at nedbringe støjen skal altså være udtømt, inden kommissionen vil gå ind i  klagesager, der kræver en ny vurdering som følge af støjgener.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Ekspropriationskommisionens formand, Kommisarious Mette Plejdrup Nielsen.

Hun oplyser, at hun for nærværende ikke har nogen kommentar.