Intelligent ble er en succes

Ny ble med indbygget sensor skal være med til forbedre livskvaliteten for beboere på plejehjem i Odense Kommune. Og samtidig giver den kommunen en stor besparelse.

Odense Kommune har testet sensorbleen siden sidste sommer, og resultaterne er så gode, at 2/3 af alle beboere på Odenses plejehjem og institutioner fremover en gang årligt skal have lavet en analyse med sensorbleen for at kunne planlægge bleskift og toilet-besøg mest hensigtsmæssigt.

Udover at sensorbleen giver borgerne bedre livskvalitet, giver den også et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og samtidig giver det Odense Kommune en besparelse på 2,2 mio.kr. om året.