I det fynske folks tjeneste

Lærere: Konservative manipulerer

For anden gang på en uge bliver de konservative i Odense beskyldt for at manipulere med tal i en valgannonce. Denne gang er det Odenses lærerforening, der kritiserer partiet.

01:36

Annoncen, som det hele handler om.

1 af 2

Lærerforeningen mener, at det forkert, når de konservative i valgannoncer, der netop er offentliggjorte, skriver, at lærerne og eleverne har fået bedre forhold under den konservative borgmester, Jan Boyes, fire år ved magten sammenlignet med rivalen, socialdemokraten Anker Boyes, 12 år ved magten.

- Annoncen stikker blår i øjnene på folk. Vi synes, der er lang vej, før folkeskolen er på rette vej, siger næstformanden for Odenses lærerforening, Gitte Mailand.

I en annonce skriver de konservative, at der er kommet 224 flere lærere i Jan Boyes periode. Men det skal, mener lærerforeningen, ses i forhold til, at amterne i samme periode er nedlagt, hvorfor alle kommuner har fået tildelt flere lærere fra specialskoler, som nu hører ind under kommunerne.

Lærerforeningen mener derfor ikke, at lærervæksten er et resultat er beslutninger truffet i Odense Byråd, men derimod som følge af generelle beslutninger, der er truffet på Christiansborg.

- Det er simpelthen fordi, der har været en kommunalreform, siger Gitte Mailand.

Samtidig skriver de konservative i en anden annonce, at der de sidste fire år i gennemsnit er kommet 11.354 kroner mere til hver elev i Odense svarende til en stigning på 23 procent. Men lærerforeningen anfægter også dette, fordi foreningen mener, at det tal dækker over, at der samtidig har været lønstigninger til lærere svarende til 23 procent. En justering, som alle landets lærere har fået.

De konservatives politiske ordfører, Mai Henriksen, forsvarer annoncerne.
- De viser, at der ikke er sket forringelser i denne byrådsperiode. Og at vi faktisk har fået tilført flere ressourcer. Vi har samlet nogle objektive tal fra Danmarks Statistik og fra kommunens eget personaleregnskab, der er offentligt tilgængeligt, og så lader vi egentligt andre om fortolkningen af de tal, siger hun.

I sidste uge beskyldte Socialdemokraterne i et indslag på TV 2/FYN de konservative for i en annonce at lyve om antallet af ældreplejere.

Se mere på TV 2/FYN klokken 19.30.