Målinger afslører: Letbanen giver vibrationer og støj over grænsen

Odense Letbane vil nu have målingerne kontrolleret, inden der iværksættes en plan.

En række beboere i Carl Nielsen Kvarteret i Odense har længe været plaget af støj og vibrationer fra letbanen.

Leif Nielsen er én af de beboere, der er meget utilfreds med larmen fra Odense Letbane.

- De (Odense Letbane, red.) har solgt os noget, hvor det slet ikke holder, siger Leif Nielsen, da TV 2 Fyn interviewer ham i hans lejlighed.

Lejligheden er placeret på første sal, men bygningen ligger klods op ad letbaneskinnerne. 

Og ifølge nye målinger overskrider støjen altså den tilladte grænse visse steder i Thomas B. Thrige-området.

Det skriver Odense Letbane i en orientering, som onsdag er sendt til politikerne i økonomiudvalget.

- Vibrationerne ved nærmeste skinne viser overskridelser i cirka 62 procent af passagerne. I forhold til lavfrekvent støj er der over overskridelser imellem 24 og 38 procent af passagerne, står der i orienteringen.

Målingerne er bestilt af Odense Letbane og foretaget af COWI efter, at letbanen siden marts har modtaget mere end 130 naboklager over støj fra letbanen.

Målingerne er foretaget i Thomas B. Thrige-området i en ejendom helt tæt på tracéet - ligesom det er tilfældet med Leif Nielsens lejlighed.

Odense Letbane understreger dog, at målingerne ikke er af videnskabelig karakter, men erkender samtidig, at "...der er behov for at sikre et mere kvalificeret og fyldestgørende billede med kontrolmålinger fra hele strækningen".

Giver det dig ro i sindet?

- Jeg mener, at vi borgere, der bor her, skal inddrages i hvor målingerne skal foretages. For jeg har lidt en bekymring for, hvor det her udstyr er blevet placeret henne, siger Leif Nielsen.  

Letbanen har derfor bedt COWI kontrollere sine egne målinger ved at foretage nye undersøgelser på ti udvalgte adresser. Kontrolundersøgelsen vil finde sted i de kommende uger, så resultatet kan ligge klar inden åbningen i slutningen af maj.

Leif Nilsen stiller sig uforstående overfor, hvorfor han ikke kan få udleveret støjmålinger, som Odense Letbane har fået lavet fra netop hans lejlighed. Det er på trods af, at han fem gange siden 6. april skriftligt har bedt om at få dem udleveret. 

Letbaneskinnerne ligger lige udenfor Leif Nielsens lejlighed.
Letbaneskinnerne ligger lige udenfor Leif Nielsens lejlighed.
Foto: Lasse Beck Frost

- Vi tester stadig

Hos Odense Letbane, som har sendt orienteringen til økonomiudvalget, siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, at det stadig er for tidligt, at konkludere noget, da det er en testperiode.

-  Det tager enormt lang tid at finde frem til, hvad er det for støjkilder, vi arbejder med her og det er det, vi bruger testen til blandt andet, siger han. 

Til spørgsmålet om han forventer at støj- og vibrationsgenerne er løst, når letbanen åbner er svaret: 

- Nej det tror jeg ikke vi er, jeg tror vi kommer nogle af problemerne til livs, og har fået årsagsforklaringer. Men vi kan ikke nå det hele inden vi begynder driften. 

Spørgsmål: Flere borgere oplever at deres nattesøvn forstyrres på grund af støj -  kan I ikke stoppe med at køre om natten mens problemerne er der?

- Vi er nødt til fortsætte med at køre, for ellers lever vi ikke op til de krav, der skal opfyldes. Så det er en indgået aftale, vi er nødt til at overholde for at stressteste hele systemet.

Udstikker ingen garantier

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) mener, at letbanen nu er under voldsomt tidspres.

- Hvis kontrolmålingerne viser, at lovgivningen ikke overholdes, skal der ligge en plausibel plan fra Odense Letbane om, hvordan problemet skal løses, inden letbanen åbner den 28. maj, siger rådmanden.

Odense Letbane udstikker dog ingen garantier for, at støjproblemerne bliver løst inden åbningsdatoen. 

- På nuværende tidspunkt er vores vurdering, at hovedparten af kørslerne overholder grænseværdierne. Dog er der kørsler, hvor niveauerne er for høje og formentlig på den forkerte side af de anbefalede værdier. Vores forventning er, at de allerede igangsatte tiltag samt yderligere tilpasninger, kørselserfaringer mv., så vil overskridelserne gradvist blive reduceret, skriver letbanen i orienteringen.

I følge den spanske entreprenør COMSA, som har fået et uafhængigt spansk firma til at foretage målinger på 48 lokationer på den i alt 14,5 kilometer lange banestrækning, overholder letbanen alle Miljøstyrelsens grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. 

COMSAs rapport er i følge Odense Letbane verificeret af COWI.

Hvis ikke støjproblemerne bliver løst, så skal der ifølge Leif Nielsen handles fra Odense Letbanes side.

- Enten så må de tilbyde noget genhusning eller også må de stoppe med at køre for eksempel mellem klokken 22 og 07, indtil de har fået læst problemet, fortæller Leif Nielsen.

Odense Letbane har faktisk tidligere genhuset en familie, fordi støjen var så voldsom

Oversigt

    Oversigt