I det fynske folks tjeneste

MeToo-undersøgelse på TV 2 Fyn: - Vi vil ændre kulturen

TV 2 Fyn har i samarbejde med eksperter i arbejdsmiljø afdækket problemer med krænkende handlinger. Nu vil mediehuset gå forrest og være med til at ændre den forkerte kultur i branchen.

TV 2 Fyn ønsker at gå forrest i kampen mod en forkert kultur i branchen. Foto: Louise Koustrup

Efter at Sofie Linde kickstartede debatten om sexisme i mediebranchen, har en lang række medier sat gang i undersøgelser for at afdække problemets omfang.

Det gælder også TV 2 Fyn, der nu vil gøre noget ved problematikken.

- Vi har lavet undersøgelsen, fordi vi her i virksomheden vil gå foran i dette opgør med en skrupforkert kultur i mediebranchen, siger TV 2 Fyns direktør, Esben Seerup.

Undersøgelsen viser, at problemet med krænkende handlinger også findes på TV 2 Fyn. 81 procent af medarbejderne har svaret på en survey, og af dem svarer godt 40 procent, at de har oplevet en eller anden form for handling af krænkende adfærd.

Sådan er fordelingen af de krænkende handlinger, som medarbejderne på TV 2 Fyn har oplevet

 • 19 % har oplevet, at de har fået uønskede bemærkninger om deres udseende eller krop.
 • 18 % har oplevet at være blevet behandlet anderledes på grund af sit køn.
 • 17 % har oplevet stødende sexistiske bemærkninger.
 • 15 % har oplevet stirrende eller flirtende øjekast med seksuelle undertoner.
 • 10 % har oplevet gentagne gange at få fortalt sjofle og sexistiske historier eller vittigheder, der gjorde dem utilpas.
 • 9 % har oplevet berøringer, der fik dem til at føle sig utilpas.
 • 6 % har oplevet, at nogen var nedladende overfor dem på grund af deres køn.
 • 6 % har oplevet mod sin vilje at blive førsøgt inddraget i samtaler om seksuelle forhold.
 • 5 % har oplevet, at nogen har fløjtet, råbt eller lignende efter dem på en seksuel måde.
 • 5 % har oplevet at være udsat for uønsket seksuel opmærksomhed via mail, chat, sms.
 • 4 % har oplevet at få rå og stødende seksuelle bemærkninger enten offentligt eller til dem på tomandshånd.
 • 3 % har oplevet, at nogen har vist, brugt eller distribueret sexistisk eller pornografisk materiale.
 • 3 % har oplevet, at nogen tog på dem, kærtegnede eller kyssede dem til trods for deres protest.
 • 1 % har oplevet, at nogen har brugt kropssprog eller bevægelser af seksuel karakter, som var flovt eller fornærmende overfor vedkommende.
 • 0 % har oplevet, at nogen fysisk har blottet sig overfor dem på en måde, der fik dem til at føle sig utilpas.
 • 0 % har oplevet at blive inviteret i byen gentagne gange, selvom de afviste det.
 • 0 % har oplevet, at nogen har behandlet dem dårligt eller fik dem til at føle sig truet, fordi de nægtede at være seksuelt samarbejdsvillig.
 • 0 % har oplevet, at nogen stillede dem bedre behandling eller belønning i udsigt, hvis de var seksuelt samarbejdsvillig.
 • 0 % har oplevet, at nogen har førsøgt at have sex med dem uden deres samtykke eller imod deres vilje .
 • 0 % har oplevet, at nogen havde sex med dem uden deres samtykke eller imod deres vilje .  
 • 56 % har ikke oplevet noget af ovenstående.

 

80 procent af de, der har oplevet krænkende handlinger, angiver, at krænkeren er en kollega, 22 procent er blevet krænket af en leder, mens 10 procent af krænkelserne kommer fra kilder og andre 10 procent kommer fra øvrige, for eksempel seere og borgere.

Se mere

- Jeg er overrasket over, at så mange har følt sig stødt, men jeg er glad for, at vi har fået lavet undersøgelsen, for den giver et super solidt fundament for det arbejde, vi allerede er i gang med og vil fortsætte med, siger direktøren.

Eksperter i arbejdsmiljøet

I kølvandet på debatten har TV 2 Fyn fået arbejdsmiljøvirksomheden Crecea til at lave undersøgelsen, der skal afdække problemets omfang. 

- Der er noget at arbejde med, men jeg tænker også, at det giver et godt

Læs også Direktør: Sådan skal FilmFyn gå forrest i kampen mod sexkrænkelser

grundlag for den videre proces, siger Signe Ferrer, der er erhvervspsykolog ved Crecea.

Undersøgelsen viste, at langt de fleste oplevelser handler om krænkende handlinger i form af kommentarer, blikke eller sjofle vittigheder. Ni procent beretter dog også om berøringer, der fik vedkommende til at føle sig utilpas, mens tre procent beskriver oplevelser, hvor de er blevet taget på, kærtegnet eller forsøgt kysset mod deres vilje.

- Det er klart, at vi skal ikke have, at nogen medarbejdere her ikke er trygge, når de går på arbejde. Så det arbejde er vi allerede et stykke vej med, siger Esben Seerup.

Erkender at det foregår

Tallene i undersøgelsen viser, at de fleste oplevelser af krænkende handlinger er sket inden for det seneste år, og 12 procent angiver, at de krænkende handlinger er sket inden for den seneste måned.

32 procent svarer, at det er sket tidligere end dette.

71 procent angiver, at den eller de pågældende personer, der stod bag krænkelsen, ikke længere er ansat på TV 2 Fyn.

Læs også Debat om sexisme: - Min grænse går, når det ligefrem bliver et klap i numsen

Ifølge erhvervspsykolog Signe Ferrer kommer man ikke til at kunne fjerne de krænkende handlinger helt.

- Jeg tror, det er utopi at opleve en arbejdsplads, hvor krænkende handlinger aldrig foregår. Jeg tror, vi er nødt til at erkende, at det foregår, når vi som mennesker er sammen om at løse en opgave. Vi har forskellige grænser for, hvad der er okay for os, siger hun.

Ifølge undersøgelsen har flere kvinder end mænd oplevet krænkende handlinger, men også en fjerdedel af de mænd, der har deltaget i undersøgelsen, har angivet, at de har oplevet krænkende handlinger.

Undersøgelsen viser, at 80 procent af de, der har oplevet krænkende handlinger, angiver, at krænkeren er en kollega, 22 procent er ledere, mens 10 procent af krænkelserne kommer fra kilder.

- Alle skal kunne gå trygt på arbejde uden at frygte nogen form for grænseoverskridende opførsel fra de mennesker, som de møder i løbet af dagen. Om det gælder chefer, kollegaer, kilder eller andre, så skal vi behandle andre og selv behandles med respekt og ordentlighed, siger Signe Ryge, der er tillidsrepræsentant på TV 2 Fyn.

Fra MeToo til GoTo

Både ledelse og medarbejdere på TV 2 Fyn har siden begyndelsen af september haft fokus på, hvordan TV 2 Fyn kan gå foran i opgøret med en forkert kultur i mediebranchen.

- Når vi går aktivt ind i det her, så er det fordi, det er nu, debatten er der. Det er nu, at vi kan ændre det her og give vores bidrag til at ændre kulturen i mediebranchen. I hvert fald her på TV 2 Fyn, siger Esben Seerup.

Det vil blandt andet ske ved en ny og klar definition på, hvad en MeToo-krænkelse er, opdaterede rammer for, hvad der er korrekt adfærd mellem ansatte og tydeliggørelse af sanktioner ved krænkelser.

Sådan angriber TV 2 Fyn MeToo-krænkelser

I slutningen af oktober vil en samlet GoTo-plan på TV 2 Fyn ligge klar. Den vil bygge på disse foreløbige ideer, der er samlet i fire grupper:

 

Politikker

Nye eller opdaterede versioner af eksisterende personalepolitik på TV 2 Fyn:

 • Opdatering af TV 2 Fyns 2017 rammer for aseksuel adfærd.
 • Ny definition af en MeToo-krænkelse.
 • Adfærdskodeks for hvad der er go – og no-go.
 • Tydelighed i sanktionering ved krænkelser.
 • Kommunikation ved krænkelser
 • Ny del af TV 2 Fyns kommende Strategi 2022's HR-kapitel
 • Nyt kapitel i TV 2 Fyns egen Lederhåndbog

Struktur

Nye eller opdaterede faste elementer i de løbende HR-redskaber på TV 2 Fyn

 • Fast del af 1:1-samtaler med medarbejdere (løbende)
 • Fast del af MUS-skemaer og -samtaler (hvert år).
 • Fast del af KLIMA-måling (hvert år) 
 • Fast del af ArbejdsPladsVurdering (hvert tredje år)
 • Fast del af intro-forløb for nye medarbejdere og praktikanter.
 • Fast punkt af Samarbejdsudvalgsmøde-dagsorden.
 • Fast punkt på i forår og efterår på månedlige møder for alle ledere.

Procedurer

Nye rammer for, hvor en krænket går hen, når hændelsen er sket

 • GoTo-guides-korps oprettes af TV 2 Fyn-folk, som alle har tillid til.
 • Ledere, tillidsrepræsentanter og praktikantvejledere uddannes/oplæres/vejledes.
 • Klar kommunikation tilbage til krænket ved hændelse.
 • Whistleblowerordning – måske til ekstern.

Kultur

Tiltag for at få dialog, samtaler og et fælles sprog, så emnet aftabuiseres og ”normaliseres” til at tale om:

 • Dilemmaspil i teams/på stormøde – måske med skuespillere
 • Ny MeToo-måling i 2021 + 2022 for at se udvikling
 • Særlig træning af ledere, tillidsrepræsentanter og praktikantvejleder
 • Temamøder i de enkelte teams
 • Ekstra opmærksomhed på ”vidner”
 • Kommunikationsøvelser til at håndhæve rammer over for en kollega

Der er cirka 85 fastansatte og cirka 30 freelance-ansatte medarbejdere på TV 2 Fyn.

Se mere

Desuden vil der også systematisk være fokus på krænkelser i forbindelse med KLIMA-målinger, APV, MUS-skemaer og i introforløb for nye medarbejdere, fortæller HR-chef Helle Nørgaard.

-  Vi strammer op på alle vores politikker, vi laver en ny struktur, og vi har allerede en masse ideer til, hvilke procedurer vi kan lave, siger Esben Seerup og fortsætter:

- Og så kommer det sværeste af det hele, nemlig at vi skal til at arbejde med vores kultur. Og det er os alle sammen her på TV 2 Fyn, uanset hvem vi er.

Alle medarbejdere på TV 2 Fyn bliver nu inddraget i den videre proces, som skal munde ud i en konkret MeToo-handleplan for TV 2 Fyn som på både kort og langt sigt skal gøre op med forkerte kultur.