MeToo-undersøgelse på TV 2 Fyn: - Vi vil ændre kulturen

TV 2 Fyn har i samarbejde med eksperter i arbejdsmiljø afdækket problemer med krænkende handlinger. Nu vil mediehuset gå forrest og være med til at ændre den forkerte kultur i branchen.

Efter at Sofie Linde kickstartede debatten om sexisme i mediebranchen, har en lang række medier sat gang i undersøgelser for at afdække problemets omfang.

Det gælder også TV 2 Fyn, der nu vil gøre noget ved problematikken.

- Vi har lavet undersøgelsen, fordi vi her i virksomheden vil gå foran i dette opgør med en skrupforkert kultur i mediebranchen, siger TV 2 Fyns direktør, Esben Seerup.

Undersøgelsen viser, at problemet med krænkende handlinger også findes på TV 2 Fyn. 81 procent af medarbejderne har svaret på en survey, og af dem svarer godt 40 procent, at de har oplevet en eller anden form for handling af krænkende adfærd.

Sådan er fordelingen af de krænkende handlinger, som medarbejderne på TV 2 Fyn har oplevet

- Jeg er overrasket over, at så mange har følt sig stødt, men jeg er glad for, at vi har fået lavet undersøgelsen, for den giver et super solidt fundament for det arbejde, vi allerede er i gang med og vil fortsætte med, siger direktøren.

Eksperter i arbejdsmiljøet

I kølvandet på debatten har TV 2 Fyn fået arbejdsmiljøvirksomheden Crecea til at lave undersøgelsen, der skal afdække problemets omfang. 

- Der er noget at arbejde med, men jeg tænker også, at det giver et godt

grundlag for den videre proces, siger Signe Ferrer, der er erhvervspsykolog ved Crecea.

Undersøgelsen viste, at langt de fleste oplevelser handler om krænkende handlinger i form af kommentarer, blikke eller sjofle vittigheder. Ni procent beretter dog også om berøringer, der fik vedkommende til at føle sig utilpas, mens tre procent beskriver oplevelser, hvor de er blevet taget på, kærtegnet eller forsøgt kysset mod deres vilje.

- Det er klart, at vi skal ikke have, at nogen medarbejdere her ikke er trygge, når de går på arbejde. Så det arbejde er vi allerede et stykke vej med, siger Esben Seerup.

Erkender at det foregår

Tallene i undersøgelsen viser, at de fleste oplevelser af krænkende handlinger er sket inden for det seneste år, og 12 procent angiver, at de krænkende handlinger er sket inden for den seneste måned.

32 procent svarer, at det er sket tidligere end dette.

71 procent angiver, at den eller de pågældende personer, der stod bag krænkelsen, ikke længere er ansat på TV 2 Fyn.

Ifølge erhvervspsykolog Signe Ferrer kommer man ikke til at kunne fjerne de krænkende handlinger helt.

- Jeg tror, det er utopi at opleve en arbejdsplads, hvor krænkende handlinger aldrig foregår. Jeg tror, vi er nødt til at erkende, at det foregår, når vi som mennesker er sammen om at løse en opgave. Vi har forskellige grænser for, hvad der er okay for os, siger hun.

Ifølge undersøgelsen har flere kvinder end mænd oplevet krænkende handlinger, men også en fjerdedel af de mænd, der har deltaget i undersøgelsen, har angivet, at de har oplevet krænkende handlinger.

Undersøgelsen viser, at 80 procent af de, der har oplevet krænkende handlinger, angiver, at krænkeren er en kollega, 22 procent er ledere, mens 10 procent af krænkelserne kommer fra kilder.

- Alle skal kunne gå trygt på arbejde uden at frygte nogen form for grænseoverskridende opførsel fra de mennesker, som de møder i løbet af dagen. Om det gælder chefer, kollegaer, kilder eller andre, så skal vi behandle andre og selv behandles med respekt og ordentlighed, siger Signe Ryge, der er tillidsrepræsentant på TV 2 Fyn.

Fra MeToo til GoTo

Både ledelse og medarbejdere på TV 2 Fyn har siden begyndelsen af september haft fokus på, hvordan TV 2 Fyn kan gå foran i opgøret med en forkert kultur i mediebranchen.

- Når vi går aktivt ind i det her, så er det fordi, det er nu, debatten er der. Det er nu, at vi kan ændre det her og give vores bidrag til at ændre kulturen i mediebranchen. I hvert fald her på TV 2 Fyn, siger Esben Seerup.

Det vil blandt andet ske ved en ny og klar definition på, hvad en MeToo-krænkelse er, opdaterede rammer for, hvad der er korrekt adfærd mellem ansatte og tydeliggørelse af sanktioner ved krænkelser.

Sådan angriber TV 2 Fyn MeToo-krænkelser

Desuden vil der også systematisk være fokus på krænkelser i forbindelse med KLIMA-målinger, APV, MUS-skemaer og i introforløb for nye medarbejdere, fortæller HR-chef Helle Nørgaard.

-  Vi strammer op på alle vores politikker, vi laver en ny struktur, og vi har allerede en masse ideer til, hvilke procedurer vi kan lave, siger Esben Seerup og fortsætter:

- Og så kommer det sværeste af det hele, nemlig at vi skal til at arbejde med vores kultur. Og det er os alle sammen her på TV 2 Fyn, uanset hvem vi er.

Alle medarbejdere på TV 2 Fyn bliver nu inddraget i den videre proces, som skal munde ud i en konkret MeToo-handleplan for TV 2 Fyn som på både kort og langt sigt skal gøre op med forkerte kultur.

Oversigt

    Oversigt