Miljøzone: Ældre dieselbiler skal blive væk fra bymidten

Dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler uden partikelfiltre må fra 1. juli ikke længere køre ind i bymidten i Odense.

Nye krav til de såkaldte miljøzoner betyder, at ældre lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli skal holde sig væk fra bymidten i Odense, medmindre de har et partikelfilter monteret.

I den her sammenhæng tæller alt, hvad der ligger inden for ring to som bymidte. Det er Folketinget, der har skærpet reglerne for miljøzonerne. I de kommende år skærpes reglerne yderligere.

Formålet er at mindske miljømæssige og sundhedsmæssige gener af trafikken i storbyerne. 

- Store byer vil have en mængde uundgåelig trafik i form af vareleverancer, håndværkere og anden erhvervskørsel. Derfor skal vi sikre os, at det foregår på en god og fornuftig måde for alle parter, hvilket indebærer, at vi stiller krav til køretøjerne om at leve op til en moderne standard, så vi mindsker generne, siger Jane Jegind (V), der er by- og kulturrådmand i Odense. 

Odense Kommune har siden maj sidste år haft en miljøzone i bymidten. Også i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og København er der miljøzoner. 

Gamle biler forment adgang

Miljøkravene har indtil videre været rettet mod lastbiler og busser, men fra 1. juli gælder det også ældre varebiler. I denne sammehæng defineres "ældre" som værende indregistreret før 1. januar 2007. 

Nye regler for miljøzoner

 

Det er Folketinget, der har skærpet reglerne for zonerne. Alle berørte bilejere vil få direkte besked.

- Jeg er glad for, at vi orienterer direkte til alle berørte, så ingen bliver overraskede over de skærpede regler, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), 

Bøder fra efteråret

Orienteringen sker via digital post, som bliver sendt ud i uge 22. Modtagerne er alle, der ejer et køretøj, der ikke lever op til de nye krav. I mailen vil der også være information om eftermontering af partikelfilter og mulighed for dispensation.

Det er markeret ved alle indfaldsveje i Odense, når man kører ind eller ud af miljøzonen, men mellem 1. juli og 30. september vil der også være digital kontrol af miljøzonerne. Det vil ske via automatisk aflæsning af nummerplader. 

I perioden vil man få en advarsel, hvis man kører ind i zonen i en ældre dieselbil. Fra 1. oktober er advarslernes tid ovre, og der vil i stedet blive udstedt bøder.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: