I det fynske folks tjeneste

Millioner skal spares på børn og ældre: Venstre vil genåbne budgettet

Rådmand Jane Jegind opfordrer borgmester Peter Rahbæk Juel til at genåbne næste års budget i Odense.

00:56

Odense kan undgå at spare millionbeløb på børn og ældre, hvis politikerne sætter sig sammen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind. Video: Pernille Gram

Det er i Odense Kommune igen nødvendigt at iværksætte spareplaner, der rammer børn, unge og ældre.

Af to politiske dagsordner fremgår det, at der skal spares 43 millioner kroner på børn- og ungeområdet, mens der skal findes 17 millioner kroner - svarende til 60 stillinger - på ældre- og handicapområdet. Venstre i Odense mener, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) skal genåbne budgettet for 2019.

Vi synes ikke, det er i orden, at vi skal ud og skære på vores børn og vores svageste ældre. Det er bare ikke i orden. Det er en ommer 

Jane Jegind

- Vi synes ikke, det er i orden, at vi skal ud og skære på vores børn og vores svageste ældre. Det er bare ikke i orden. Det er en ommer. Det kan vi gøre bedre, hvis vi sætter os sammen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) til TV 2/Fyn.

Opdatering

  • 20. nov 2018 kl. 18:51 Artiklen er opdateret med magasinprogrammet "Til Sagen", hvor byrådsmedlemmerne Kristian Guldfeldt (K) og Tim Vermund (S) diskuterer om borgmesteren have taget hånd om besparelserne tidligere på året? Se programmet under teksten.

- Derfor vil vi gerne opfordre borgmesteren til at indkalde til forligspartismøde. Vi sætter os ned og får kigget på det, sådan vi sikrer, at vores børn kan få en ordentlig børnehave, og at vi ikke skal ud og lukke skoler, og at vi ikke skal ud og fyre lærere, lyder det fra Jane Jegind, som sidst på eftermiddagen tirsdag sendte et brev til Peter Rahbæk Juel. (Læs brevet underneden)

I brevet skriver Jane Jegind blandt andet, at Venstre forslår, at det samlede byråd tager ansvar, "[...] så det ikke er byens mindste, udsatte børn og skolesøgende, der skal betale. Ligesom vi foreslår, at finde de resterende 6,7 mio kr til at fastholde den fulde klippekortsordning for de svageste ældre.

Borgmester forsvarer skattestigning

I et interview på TV 2/Fyn søndag aften beklagede borgmesteren, at det nu igen er nødvendigt at iværksætte spareplaner, der rammer børn, unge og ældre.

Peter Rahbæk Juel forsvarede dog samtidig skattestigningen på 0,8 procentpoint.

Læs også Beboerne vil have rundkørsel i “banankryds” - kommunen har ikke pengene

00:50

Odenses borgmester blev interviewet live søndag aften på TV 2/Fyn. 

Luk video

- Vi har fået 240 millioner kroner ind på skattestigningen i år, og der skal spares 44 milioner kroner, så det står sådan set 5-1 til velfærden, lød det fra Peter Rahbæk Juel på TV 2/Fyn søndag aften.

Vi har fået 240 millioner kroner ind på skattestigningen i år, og der skal spares 44 milioner kroner, så det står sådan set 5-1 til velfærden

Peter Rahbæk Juel

Søndag forklarede Peter Rahbæk Juel desuden, at han først blev bekendt med omfanget af millionbesparelserne blandt ældre, børn og unge, da dagordnerne blev offentliggjort 7. november.

Sparer på kernevelfærd

Venstre står fortsat ved forliget, der blev indgået om Odenses budget for 2019.

Jane Jegind håber dog, at borgmesteren vil være med til at kigge på, om der er andre områder end kernevelfærden i Odense, der kan spares på, og partiet vil til eventuelle drøftelser medbringe konkrete bud på, hvor pengene ellers kan findes.

Det er nu op til Peter Rahbæk Juel, om der igen skal kigges på fordelingen af penge i Odense Kommune.

Jane Jeginds brev til Peter Rahbæk Juel

Sidst på eftermiddagen tirsdag sendte Jane Jegind nedenstående brev til Peter Rahbæk Juel:
 

Kære Peter
 

Vi ser ind i en opgave især i BUF og delvist i ÆHF, som vi i Venstre mener, vi sammen kan gøre bedre. Der er behov for stabilitet og sikkerhed. Vores oplæg er et forslag - det forudsætter enighed fra budgetpartierne og dermed at byrådet kan blive enige. Men vi vil gerne drøfte med det øvrige byråd om vi ikke kan gøre det lidt bedre.
 

Derfor anmoder Venstre borgmesteren om at indkalde til budgetforligsmøde om situationen, hvor Venstre gerne vil bidrage med et oplæg til de øvrige partier i byrådet til, hvordan pengene kan findes, børnene friholdes og klippekortet til vores svageste ældre kan bevares. 


Vi foreslår, at et samlet byråd tager ansvar for børn- og ungeområdets økonomiske behov på 45 mio kr., så det ikke er byens mindste, udsatte børn og skolesøgende, der skal betale. Ligesom vi foreslår, at finde de resterende 6,7 mio kr til at fastholde den fulde klippekortsordning for de svageste ældre.


Vi foreslår samtidig, at børn- og ungeforvaltningen fremadrettet månedligt skal give en økonomisk redegørelse for børn- og ungeudvalget, så det sikres, at der rettes op i tide på økonomiske udfordringen inden de vokser sig så store, at det giver udfordringer, som dem, vi nu står med. 


Vi vil gerne til budgetforligspartierne komme med et oplæg, som vi gerne vil drøfte med byrådets øvrige partier, som med sikkerhed også har gode forslag vi sammen kan drøfte. Vi foreslår, at pengene findes på følgende måde, så kernevelfærdsområderne friholdes mest muligt:


Public Affairs indsats i BMF nedlægges
1,5 mio kr
International community reduktion BMF
1,0 mio kr
Modernisering- og effektiviseringsprogram BUF
6,6 mio kr
Effektivisering af arbejdsgange i BUF
4,0 mio kr
Direktør og chefgruppepulje BUF
1,0 mio kr
Administration/direktørpulje BKF
1,0 mio kr
Administration/direktørpulje BSF
1,0 mio kr
Administration/direktørpulje ÆHF
1,0 mio kr
Flytning af specialbørnehaver fra Familie & 
Velfærd til Dagtilbud
5,0 mio kr
Mindre bureaukrati i.f.b.m. lærer- og elevplaner
0,7 mio kr
Reduktion af “tal-ordentlig” kampagne
0,5 mio kr
Bortfald af forhåndstildeling institutioner Vollsmose
0,7 mio kr
Fællesfinansiering sygefravær institutionerne BUF
1,2 mio kr
Central vikarpulje til langtidssygdom skolerne
1,0 mio kr
Tilpasning af budget for 10ende klasser
0,9 mio kr.
Normalisering af skoledagens længde Vollsmose
1,5 mio kr.
Reduktion af ledelse BUF
2,0 mio kr
Omlægning af lån vedr tandregulering
2,0 mio kr (4 år gns)
Barnets første 1000 dage, færre nye tiltag
2,0 mio kr
Nedjustering af budget i Organisation og 
kompetenceudvikling i BMF
3,0 mio kr
Transformation & Strategi i BMF reduktion
6,0 mio kr
Midlertidigt stop for opsparing til letbanen etape 2 5,0 mio kr
Eventyrløbet personaledeltagelse
1,0 mio kr
Konkurrenceudsætte rengøringsområdet*
2,5 mio kr

Total
52,1 mio kr.

* dog først effekt i 2020, hvorfor der foreslås taget 2,5 mio kr af kassen i 2019

 

Venlig hilsen

Jane Jegind
By- og kulturrådmand

Odense Kommune
By- og kulturforvaltningen

Se mere
19:39

Kunne borgmesteren have taget hånd om besparelserne tidligere på året? Det spørgsmål diskuterer byrådsmedlemmerne Kristian Guldfeldt (K) og Tim Vermund (S) i tirsdagens udgave af programmet Til Sagen.

Luk video