Millioner til udvidet tandbehandling: Masser af nye klinikrum på vej til Odense

Den kommunale tandpleje i Odense skal udvides markant de kommende år. Odense Byråd har i budgettet for de kommende år afsat i alt 53 millioner kroner til tandpleje og etablering af mange nye klinikrum.

Den kommunale tandpleje på en række skoler i Odense skal de kommende år udvides og opgraderes. Det er ny lovgivning, der betyder, at den kommunale tandpleje skal dække alle indtil de fylder 22 år, der har gjort at behovet for tandpleje vil vokse betydeligt de kommende år.

Torsdag besluttede Odense Byråd at afsætte 43 millioner kroner til opgaven over de næste tre år. Det betyder, at der kan etableres 12 nye klinikrum, således at Tandplejen kommer til at råde over i alt 47 klinikrum. Og selvom Sundhedsforvaltningen havde vurderet, at det ville koste mellem 77 og 100 millioner kroner, er tandplejen yderst tilfreds.

- Det er en rigtig glædelig nyhed. Nu har man lagt sig fast på en model. og vi kan vi se, hvordan vi skal dække det øgede behov de kommende år, siger overtandlæge og leder af tandplejen Irene Lund.

Samtidig afsatte byrådet yderligere 10 millioner kroner til drift af tandplejen, hvilket betyder, at tandplejen kan sende børn- og unge til behandling i den private sektor, hvis der bliver ventelister til behandling i kommunalt regi. indtil de nye klinikker står klar i løbet af nogle år.

- Jeg er superglad og stolt over, at Sundhedsforvaltningen har fået 11 procent af den samlede budgetramme, siger rådmand for Sundhedsforvaltningen, Tommy Hummelmose (K).

Bevillingen på 43 millioner kroner betyder samtidig, at Odense Kommune kan søge om etableringsstøtte hos staten, og forventningen er, at der dermed kan hentes yderligere 10-15 millioner kroner til ny tandklinik.

- Nu skal vi have en detailplanen for udvidelsen på plads og finde de rigtige lokationer. Men vi får råd til nye klinikrum, mere røntgenudstyr og strålesikrede rum, siger rådmanden.

I faktaboksene herunder kan du se et udvalg af de områder, der har fået budgetteret flere penge på næste års budget.

Kollektiv trafik og velfærd

Styrkelse af ældre- og handicapområdet

32 millioner til it-udstyr

Klimaindsats nedprioriteret
Oversigt

    Oversigt