Misser knap hvert andet møde: Kritik af viceborgmesters høje fravær i udvalg med "altoverskyggende" indflydelse på børns liv

Afbud til omkring hvert andet møde i år. Sådan ser det ud for Odenses 1. viceborgmester, løsgængeren Andreas Møller, der er udpeget som næstformand i Tvangsfjernelsesudvalget. Det vækker kritik.

Når en familie har foretræde for Tvangsfjernelsesudvalget, bliver barnets eller familiens fremtid i mange tilfælde afgjort.

- Altså menneskeligt er det jo en forfærdelig situation.

Sådan siger Caroline Adolphsen, der er lektor på Aarhus Universitet og har beskæftiget sig med tvangsfjernelsessager.

- Udvalget har jo alt overskyggende indflydelse på et barns liv, fordi det er dem, der kan sige: I får ikke jeres barn med hjem, siger hun.

Trods den voldsomme væsentlighed har det været svært for nogle medlemmer af Tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune at prioritere at deltage i udvalgets møder. 

TV 2 Fyn har fået aktindsigt i fraværsstatistikkerne for udvalgsmedlemmerne i Tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune. Den viser blandt andet, at udvalgets næstformand Andreas Møllers fravær fra udvalgsmøderne er steget markant i 2023.

Caroline Adolphsen kalder det "alvorligt", hvis politikerne har for højt fravær i lige netop et udvalg som Tvangsfjernelsesudvalget.

- Hvis vi ikke har nogle faste udvalgsmedlemmer, så får de ikke en viden og en kompetence, som kan gøre, at de kan træffe de rigtige beslutninger. Så det er rigtigt alvorligt, hvis der er et højt fravær, siger lektoren fra Aarhus.

Vidtgående beslutninger

Sagerne i udvalget kan dreje sig om vold, misbrug, sygdom eller andre forhold, der gør, at forældrene ikke er i stand til at tage vare på deres børn.

I Assens Kommune har Poul Henrik Poulsen 12 års erfaring som tidligere formand for kommunens Tvangsfjernelsesudvalg. Han har gennem årene set, hvad beslutningerne betyder for familierne i mere end 100 sager.

- Nogen er nervøse, nogen er vrede, forståeligt nok, for det er jo et voldsomt indgreb i deres forståelse af verden, så der er mange måder at agere på, når man kommer i udvalget, siger han.

Det samme gælder udvalgets beslutninger i Odense Kommune. 

- Vi gør jo forskellen for liv og død for mange af de her børn, mener Mark Grossmann (V), der har siddet i Odense Byråd i 12 år og været næstformand for Tvangsfjernelsesudvalget i otte år. Han er ikke længere en del af udvalget. 

- Jamen, det er jo det mest politisk vidtgående udvalg, vi har. Det er sårbare børn, som virkelig er afhængige af, at vi træffer det rigtige valg, lyder det fra byrådspolitikeren.

Efter kommunalvalget i 2021 blev socialdemokraten Cæcilie Crawley genvalgt som formand for udvalget. Lige nu har hun dog orlov på grund af arbejde i Grønland.

Formanden har en særlig rolle i udvalget, da hun skal være klar til at rykke og træffe beslutninger i akutte sager.

- Det betyder, at jeg planlægger sådan, at jeg altid skal kunne tage en telefonsamtale. Jeg har taget hjem fra sommerferie og familiefester, så det betyder, at jeg altid er til rådighed, siger Cæcilie Crawley.

Mark Grossmann blev fra 2022, som følge af konstitueringsaftalen, erstattet af Andreas Møller, der på det tidspunkt repræsenterede Nye Borgerlige.

Kalenderen går ikke op

TV 2 Fyn har fået aktindsigt i fraværsstatistikkerne for udvalgsmedlemmerne. Og af tallene for 2022 fremgår det, at både formanden og næstformanden havde et fravær på omkring 20 procent.

- Den hyppigste grund til mit fravær er de akutte møder. Når man har truffet en formandsbeslutning, skal det altid godkendes på et møde, og det er typisk der, hvor det kan være svært at få det til at gå op med kalenderen, når jeg også har et andet fuldtidsjob ved siden af, siger Cæcilie Crawley med henvisning til sit job som læge.

I de første fire måneder af 2023 havde Cæcilie Crawley igen et fravær på 20 procent.

Men til gengæld er fraværet for næstformanden Andreas Møller steget markant.

Udvalget har indtil maj i år holdt 27 møder. Andreas Møller har været helt fraværende 11 gange, hvilket svarer til en fraværsprocent på 41. Derudover har Andreas Møller forladt seks møder før tid – i flere tilfælde på grund af inhabilitet, oplyser han.

Samlet set har han været helt eller delvist fraværende til 63 procent af møderne i år.

grafik
Foto: Grafik: David Moritz

- Jeg vil sige, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis vi ikke har kontinuitet i udvalget. De kan selvfølgelig sætte en vikar ind, så det ikke går helt galt, men det er lidt vigtigt, at de her politikere, de opnår en viden, på det her område, og der er politikerne afhængige af at kunne høre de sagkyndige og den dommer, der også sidder der, forklarer Caroline Adolphsen.

Ofte dobbeltbooket

I modsætning til i andre politiske udvalg i Odense bliver der ikke ført statistik over årsag til fravær i Tvangsfjernelsesudvalget.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få et interview med Andreas Møller. 

Vi ville blandt andet gerne vide, om han kan forstå, at det ser ud som om han ikke prioriterer arbejdet med de sårbare familier i Tvangsfjernelsesudvalget, og om han har overvejet at trække sig. 

På 18 fremsendte spørgsmål kommer han med denne generelle kommentar:

- Jeg har igennem de seneste knap 18 måneder været en del af det pågældende udvalg. Jeg kan forsikre både TV 2 Fyn og borgerne i Odense om, at jeg har været inde over samtlige sager i denne periode.

- Grundet min rolle som politiker, herunder viceborgmester, er min arbejdsbyrde altid meget stor. Min kalender er ofte dobbeltbooket, og jeg har ad flere omgange forsøgt at få ændret mødetidspunkterne, så jeg kan nå det hele. Det har jeg nu for nylig endnu engang opfordret til, skriver han i en mail til TV 2 Fyn.

Tid til billard og omsorgsdag

Af viceborgmesterens opslag på Facebook og LinkedIn fremgår det, at han har haft tid til mange andre opgaver.

For eksempel meldte han afbud til to møder i udvalget 21. marts. Men han var samme dag med til at arrangere ”Verdens bedste Omsorgsdag” i Leos Legeland.

31. marts meldte han afbud til et ekstramøde. Samme dag holdt han tale i Billardklubben Bristol.

- Ubegribeligt, vedkommende burde aldrig være stillet op til udvalget, lyder kommentaren fra Poul Henrik Poulsen fra Assens.

Mark Grossmann er enig.

- Man skal være meget konkret, hvis man har meldt afbud, det skal i hvert fald være noget, der er vigtigere end Tvangsfjernelsesudvalget. Så kan man selvfølgelig trække en suppleant ind, men der skal man være opmærksom på, at suppleanterne de har jo slet ikke samme erfaring, siger Mark Grossmann.

Forklaringen fra Andreas Møller lyder:

- I forhold til de dage, jeg har været fraværende i dette udvalg, skyldes det varetagelse af andet offentligt hverv og lignende, herunder politiske møder, inhabilitet, egne børns sygdom og alvorlig sygdom hos nærmeste familie, skriver han og tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Tid til stafet, skole-OL og Skotland

Andreas Møller oplyser, at sygdom især har haft konsekvenser for hans fremmøde i april og dele af maj.

I samme periode har han ifølge opslag på Facebook deltaget i møderne i to fagudvalg, ledet et byrådsmøde, deltage i KL-møde, bibliotekspolitisk topmøde, åbning af skole-OL i Odense, holdt tale i Lions Club, deltaget i åbning af stafet for livet og et studiebesøg i Skotland.

- Jamen, så synes jeg, at man skal finde på noget andet at lave end at sidde i det udvalg. Man kan ikke passe et job, hvor man kun kommer halvdelen af gangene, siger Poul Henrik Poulsen.

Kun byrådet kan gribe ind

Pladserne i Tvangsfjernelsesudvalget bliver fordelt, når partierne efter et valg konstituerer sig.

- Det er kommunen, der skal vurdere, om man skal have en anden politiker ind, så det er en opgave for byrådet at beslutte, om man skal have en anden politikere ind, siger forskeren Caroline Adolphsen.

TV 2 Fyn har spurgt borgmesterforvaltningen, om næstformandens store fravær giver anledning til at overveje en udskiftning blandt politikerne i udvalget.

Borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) skriver i en kommentar til sagen:

- Som udgangspunkt er der en forventning fra byrådets side om, at udvalgsmedlemmer er til stede og aktive i de hverv, som byrådet har udpeget medlemmer til. Det gælder i særdeleshed også i udvalg med sager, der vedrører udsatte børn.

- Derfor vil jeg også nu tage en status med formand og næstformand for at finde ud af, om der er noget, vi kan gøre i forhold til møderytme, afvikling eller andet for at tilpasse det bedre til medlemmernes mulighed for oftere at kunne deltage i møderne.

Borgmesteren understreger, at det er hans opfattelse, at Tvangsfjernelsesudvalget samlet set fungerer - og at de helt generelt får behandlet de vigtige sager, der er på dagsordenen på en god måde.

Oversigt

    Oversigt