Nature Energy-salg: Pludselig pustede Putin guld i Fyns grønne fyrtårn

Enhedslisten og Dansk Folkeparti advarede mod et salg.

14 milliarder kroner er en frygtelig masse penge – især når man tænker på, at de måske kunne have ligget i otte fynske kommunekasser, men det gør de ikke.

Shell Petroleum, der om nogen er kendt for sort energi, har netop givet et købstilbud på Nature Energy i Odense på næsten 2 milliarder dollar.

Ejerne Pioneer Point Partners, Davidson Kempner Kapital og Sampension kan glæde sig over en rigtig god investering.

For de købte Naturgas Fyn for 1,1 milliarder kroner – derfra fratrukket 335 millioner i gæld. Nature Energy frasolgte derefter naturgaskunderne til Energi Fyn, mens Energinet købte ledningsnettet.

En hurtig gennemgang af regnskaberne i Nature Energys holdingselskab viser, at der er overført 3,5 milliarder danske kroner til datterselskabers investeringer, men også, at selskabet har en solid egenkapital på 1 milliard danske kroner.

Enhedslisten imod salg

De otte fynske kommuner kunne ikke se sig selv som investorer i Nature Energy i det prisleje – og vel især ikke, fordi indtjeningspotentialet i at omdanne gylle og madaffald ikke stod lysende klart.

I dag står det krystalklart – ikke mindst, fordi Putins sorte gas og nødvendigheden af CO2-reduktion har gjort biogas og cirkulær energiproduktion til fremtidens energiform.

Flere repræsentanter fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten i de fynske byråd mente dog ikke, man skulle sælge ud af ”arvesølvet”.

Enhedslistens Brian Skov fra Odense Byråd kaldte det et brandudsalg.

- Vi synes, den skal under demokratisk kontrol. Vi synes, den skal være forbrugerejet. Det er rigtigt vigtigt i forhold til at sikre forbrugerne de billigste priser og i forhold til at sikre, at vi kan omstille til mere vedvarende energiformer så hurtigt som muligt, sagde Brian Skov.

Nature Energy ejer og driver 14 biogasanlæg i industriel skala og har omkring 30 tilsvarende anlæg i pipeline i Europa og Nordamerika.

Nature Energys førende position inden for biogasproduktion fra organisk affald understøttes af tre centrale markedsforhold: reduktion af drivhusgasemissioner, tilvejebringelse af lokal, sikker og økonomisk bæredygtig energi og håndtering af den stigende mængde organisk affald på en cirkulær måde.

- For Shell øger opkøbet yderligere virksomhedens evne til at arbejde med sine kunder på tværs af flere sektorer for at fremskynde virksomhedens overgang til nul-emission. Det vil også understøtte Shells ambition om rentabelt at øge sin produktion af lav-emissions brændstoffer og produkter i dets verdensførende aktiviteter, hedder det i pressemeddelelsen, der blev udsendt i dag i forbindelse med den forestående handel.

Om Nature Energy

 Nature Energy har udviklet en række teknologistyrede initiativer for at øge biogasudbyttet og forbedre økonomien i produktion af biogas. Virksomheden har ekspanderet internationalt i Frankrig, Holland og Nordamerika og beskæftiger mere end 400 medarbejdere over hele verden, en femdobling i perioden.

Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse og sædvanlige vilkår og forventes afsluttet i første kvartal af 2023.


Oversigt

    Oversigt