Overvejer salg til udlandet: Fynsk energiselskab møder kritik

Pioneer Point Partners har givet bud på det tidligere Naturgas Fyn, der nu hedder Nature Energy. Det møder skarp kritik fra bestyrelsesmedlem.

Det kommunalt ejede NGF Nature Energy, det tidligere Naturgas Fyn, kan skifte ejer. Den britiske kapitalfond Pioneer Point Partners har nemlig tilbudt sig som køber.

Det erfarer TV 2/Fyn, der har set et udkast til aftalen.

Pioneer Point Partners er ifølge finansmediet Bloomberg kendt for at investere i grøn energi, men også for at videresælge investeringerne igen i løbet af fire til syv år.

Netop i disse dage skal de fynske kommunalbestyrelser tage stilling til, om de vil sælge NGF Nature Energy.

Meget tyder på et ja, for sammenlagt er der udsigt til en fortjeneste på en 335 millioner kroner, der kan lune i kommunekasserne.

Kritik fra bestyrelsesmedlem

Nature Energy sender varme ud i rørene i 35.000 fynske hustande og distribuerer årligt cirka 200 millioner kubikmeter naturgas.

Det er særligt biogasdelen og den kommercielle del, Pioneer Point Partners er interesseret i. Nature Energy sælger samtidig også ledningsnettet, gassen strømmer igennem. Det købes ifølge aftalen af statens Energi.

Den igangværende salgsproces møder dog skarp kritik af et bestyrelsesmedlem i NGF Nature Energy. 

- Hele salget har været holdt i en meget lukket proces styret af det fynske borgmesterforum. Jeg er imod et salg, og jeg mener, at sagen minder meget om Dong-sagen. Biogasdelen er statsstøttet, og det er en støtte, man nu giver videre til et udenlandsk selskab. Jeg mener, at vi i forbindelse med vand, varme og el-forsyning bør tage samfundsmæssige hensyn og sørge for, at prisstabilitet er i fokus, siger han.

Bestyrelsesmedlemmet havde i første omgang lagt navn til udtalelserne, men har efterfølgende fået at vide, at han kan blive retsforfulgt.

Det kan ske, hvis et bestyrelsesmedlem efter selskabs- og straffeloven uberettiget videregiver forretnings- og driftshemmeligheder.

Han kontaktede derfor TV 2/Fyn for at få sit navn slettet.

Ingen kommentarer

TV 2/Fyn har haft kontakt til NGF Nature Energy for at få virksomheden til at fortælle om den igangværende salgsproces.

I en mail skriver bestyrelsesformand i Nature Energy, Jens Otto Dalhøj, at virksomheden ikke ønsker at udtale sig.

”Det er ingen hemmelighed, at staten ønsker at købe gasinfrastrukturen, og som vi tidligere har udtalt, har vi afsøgt mulighederne for at sælge de kommercielle dele af Nature Energy. I respekt for den demokratiske beslutningsproces og fortroligheden mellem parterne, kan vi naturligvis ikke kommentere på sagen før processen er afsluttet. Det er helt normal praksis efter den kommunale styrelsesvedtægt, da sagen indeholder oplysninger, der er kommercielt følsomme, og vi skal som kommunalbestyrelsesmedlemmer være i stand til at behandle sådanne sager i fortrolighed”, skriver han til TV 2/Fyn.

Pioneer Point Partners er tidligere sat i forbindelse med en milliardstor investering i et stort fælleskommunalt ethanolanlæg i Holstebro for Maabjerg Energy Center og med en milliardstor investering i 15 til 20 biogasanlæg.

Den sidstnævnte aftale skulle formidles igennem Langfristet Erhvervsfinansiering (LEF), som dog ikke ønsker at fortælle TV 2/Fyn eller andre medier om status for projektet med Pioneer Point Partners.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør Jørn Zielke fra Maabjerg Energy Center til projektets status i Holstebro.

Oversigt

    Oversigt