Naturen kan mere, end du tror: Sjælden superskov kan det hele

For præcis ti år siden blev et af Fyns største skovrejsningsprojekter iværksat ved for Odense. I dag dækker skoven 360 hektar og løser mange opgaver for både mennesker og natur.

Når man går en tur i Elmelund Skov ved Odense, kan man få sig en slurk frisk vand undervejs. Langs flere af skovens stier er der placeret vandposter, som med et tryk på en knap henter drikkevand op fra undergrunden.

Vandet kan fint drikkes, det er helt rent. For her ved Elmelund er de underjordiske kilder med grundvand beskyttet af træer. Elmelund Skov er et af Danmarks bedste eksempler på grundvandsbeskyttelse i praksis.

- Skoven dækker et vandindvindingsområde, hvor vi har en række boringer ved såkaldte kildepladser, og herfra leverer vi en tredjedel af drikkevandet i Odense. Lige her i området er der store grundvandsbassiner, som det er værd at beskytte, fortæller Troels Kærgaard Bjerre, projektchef i forsyningsselskabet Vandcenter Syd.

Mange års arbejde har givet mening

Det er ti år siden, at Elmelund Skov blev født. Skoven har fået sit navn efter landsbyen Elmelund, som den i dag omkranser.

- Det giver så meget mening at arbejde med et projekt, der giver værdi på så mange forskellige måder, siger Troels Kærgaard Bjerre, der har været med fra starten.

Det var en stor og opsigtsvækkende begivenhed, da Vandcenter Syd i sin tid gik sammen med Naturstyrelsen og Odense Kommune om et nyt stort skovrejsningsprojekt vest for Odense.

Skovprojektet var ikke bare ambitiøst med hensyn til skovens størrelse - 600.000 træer kombineret med åbne områder med søer i et 360 hektar stort område. Projektet havde også ambitioner om at være en investering i fremtiden.

- Vi har her lavet en langtidsinvestering, der også kommer de næste generationer til gode, sagde Odense Kommunes daværende by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), da hun satte sin underskrift på en samarbejdsaftale om skovprojektet.

Fyn har færre skove end resten af landet

Elmelund Skov har været et gennembrud for genetablering af skov og natur på Fyn. Hvis man bor i Jylland eller på Sjælland, er der sjældent langt til den nærmeste skov. Men på Fyn er det anderledes. Her er der færre skove end i resten af landet.

Mens 14,5 procent af det samlede areal i Danmark er dækket af skov, så er udbredelsen af skov på Fyn markant mindre. I flere fynske kommuner er der under 10 procent skov.

Fyn har relativt meget opdyrket land, og det er en udfordring, når der skal findes plads til ny natur. Private lodsejere skal gå med til at afgive jord, og det kan være svært, da man i Danmark som udgangspunkt baserer skovrejsningsprojekter på frivillighed.

Men i Elmelund er det altså lykkedes at finde plads til 360 hektar ny skov. Og det er der især én årsag til ifølge Odense Kommunes by- og kulturrådmand Søren Windell (K):

- Der ligger en rigtig god fortælling i, at det her projekt ikke bare handler om at lave skov for skovens skyld. Det handler rigtig meget om at passe på vores drikkevand. Det tror jeg, at mange kan se den gode idé i, og jeg tror, at det er i hvert fald en del af grunden til, at samarbejdet mellem kommune, vandcenter og naturstyrelse kunne udmønte sig i en så stor skov, som der er tale om her, siger Søren Windell.

Trods sin unge alder er Elmelund en superskov

Elmelund Skov bliver i dag af fagfolk betegnet som en superskov, selv om skoven stadig er ny. Skovens tiårs fødselsdag bliver i disse dage fejret med rundvisninger, motionsløb, opvisning med jagthunde og andre aktiviteter. Og Troels Kærgaard Bjerre glæder sig over, at den nye store skov rent faktisk allerede fungerer, som den skal.

- Den skal beskytte det vand, der bliver til vores drikkevand, men den skal også give et åndehul til Odense og være et grønt område, som folk kan have glæde af. Samtidig skal skoven også binde en masse CO2, og så skal den i det hele taget være med til at sikre, at naturen får mere plads. Det er en multifunktionel superskov, siger Troels Kærgaard Bjerre.

Fakta om Elmelund Skov

Oversigt

    Oversigt