Novo Nordisk planlægger gigantisk byggeri i Odense

Novo Nordisk, der er landets største virksomhed, har fremskredne planer om at etablere produktion i Tietgenbyen i Odense. Det bekræfter Novo Nordisk over for TV 2 Fyn.

Den globale medicinalkoncern med hovedsæde i Bagsværd og produktion i Kalundborg er på vej til Odense.

- Aftalen er ikke endelig, og vi afventer resultatet af forskellige undersøgelser. Dét sagt, så er vi meget tilfredse med denne mulighed for at udvide vores produktion i Odense, da der i dag er flere og flere mennesker, der har brug for vores medicin, end vi kan hjælpe, siger Kristina Lee, der er funktionschef for faciliteter og relaterede services hos Novo Nordisk.

Ifølge TV 2 Fyn oplysninger er der tale om et byggeri i milliardklassen og et markant antal nye arbejdspladser.

To politiske udvalg i Odense Kommune har i denne uge godkendt, at kommuneplanen kan ændres, og at der kan indledes en VVM-undersøgelse for en farmaceutisk virksomhed. 

Navnet på selskabet bliver ikke nævnt i dagsordenerne.

Novo Nordisk, som har en markedsværdi på svimlende 2.500 milliarder kroner, har afgørende betydning for dansk økonomi. Både bruttonationalproduktet og overskuddet på betalingsbalancen ville være betydeligt mindre uden Novo Nordisk. 

Medicinalvirksomhedens vækst skyldes i høj grad international succes med slankemidlet Wegovy og diabetesmedicinen Ozempic.

Glad for muligheden i Odense

Virksomheden, der er mere værdifuld end Samsung, Coca Cola og McDonald's, kan få kæmpe betydning for Odense.

I denne uge har By- og Kulturudvalget indledt en proces, der skal tilpasse kommuneplanen og senere en lokalplan, så en stor virksomhed kan etablere sig på 84 hektar - svarende til hele 118 fodboldbaner - i den nordlige del af Tietgenbyen. 

Novo Nordisks ønsker til byggeriet både i forhold til omfang og højde kan ikke lade sig gøre med den nuværende kommuneplan. 

Udvalget godkendte onsdag, at der indledes en proces henimod nye planer, så virksomheden kan opføre det, den ønsker på arealet.

Planarbejde i gang

Samtidig har Klima- og Miljøudvalget igangsat forarbejdet til en VVM-redegørelse, som skal klarlægge konsekvenserne for naturen og lokalmiljøet af virksomhedens planer.

De 84 hektar, der er placeret mellem Østre Ringvej, Niels Bohrs Allé og erhvervsområdet Tietgenbyen mod syd, ejes af Odense Kommune og udgør næsten en tredjedel af hele Tietgenbyens areal på 270 hektar. 

I dag er der landbrugsproduktion på arealet, men der er også både fredskov og to mindre søer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 i området.

Ifølge et debatoplæg til en miljøkonsekvensrapport for Tietgenbyen Nord, som Klima- og Miljøudvalget behandlede tirsdag, hedder det, at ”der vil være tale om hjælpeprocesser til virksomhedens egentlige farmaceutiske produktion, der foregår på andre lokaliteter”.

Og videre står der: ”Det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, hvilke processer der vil blive placeret på området, men mulige aktiviteter indebærer samling af produkter, pakkeri af produkter, plastproduktion til produkter og lignende.”

Ifølge oplægget bliver der altså ikke tale om egentlig produktion af farmaceutiske produkter, men produktionsbygningerne forventes at være i drift døgnet rundt hele året.

Klima- og Miljøudvalget godkendte igangsætning af en VVM-redegørelse om konsekvenserne for naturen og miljøet i området. 

Det er virksomheden selv, der har anmodet kommunen om at få gennemført en frivillig VVM-undersøgelse. 

Af dagsordenen fremgår det også, at et afslag på igangsætning af en VVM-redegørelse kunne få den konsekvens, at virksomheden skrinlagde sine planer.

Stor arbejdsplads

- Helt generelt møder vi desværre en række udfordringer, når vi ser på muligheder for at udvide i Danmark. Det gælder f.eks. udfordringer med at sikre nok kvalificeret arbejdskraft og den nødvendige infrastruktur, siger Kristina Lee.

Allerede i sidste måned søgte Novo Nordisk efter en projektleder, der har erfaringer med planlægning og udførelse af infrastruktur og byggeprojekter. 

Ifølge opslaget får projektlederen sin primære arbejdsplads i Odense. 

Det fremgår dog ikke af jobopslaget, om det har forbindelse med Novo Nordisk planer i Tietgenbyen.

- Det er udfordringer, som vi ser muligheder for at løse i Odense, ligesom nærheden til vores nuværende danske produktionslokationer på Sjælland, som der i givet fald vil være et tæt samarbejde med, tæller på plussiden. Det er samtidig vigtigt for os, at vi får skabt en bæredygtig løsning, der forbedrer naturkvaliteten og biodiversiteten i området, hvilket er i tråd med vores miljøstrategi, siger Kristina Lee.

Ifølge virksomhedens planer vil produktionen i Tietgenbyen kunne begynde om fem år i den nordlige del af projektområdet. Men først om 15 år vil området være helt færdigbygget.