Nu begynder blodbadet: Museernes penge skal omfordeles

Kulturministeren har fløjtet en kamp i gang, hvor statens styring og pengepose til alle danske museer ligger midt på banen. Alle vil gerne have meget mere, men realiteten er, at nogle får meget mindre.

Overalt på de danske museer har nervøsiteten spredt sig i de seneste måneder, for der er ingen der ved, hvor mange penge, der kommer til at ligge i pengekassen næste år. Eller om der overhovedet ligger nogen.

På Odense Bys Museer har man pæne forventninger til den kommende tid, for ifølge museumschef Torben Grøngaard Jeppesen er det tid til, at Odenses museer får flere penge fra staten.

-  Odense har i alle årene fået alt for lidt. Du kan næsten ikke finde en mere eller mindre objektiv model (til ny fordeling, red.), hvor Odense ikke står til at vinde noget, siger han.

Omvendt er der mange andre museer i landet, hvor man frygter konsekvenserne af en reform.

På Ærø Museum får man den nuværende minimumsstøtte på en million kroner, men museumsleder Kim Furdal er bange for, at en reform vil trække tæppet væk under museet.

- Jeg ser dystert på det, for vi kan ikke klare os for mindre, hvis vi skal lave noget fornuftigt musealt, siger museumslederen.

Et fastfrosset museumslandskab

Kulturminister Mette Bock (LA) bad i sommeren 2017 to visionsgrupper komme med forslag til, hvordan statens museumsstruktur og -finansiering kan ændres. Dermed tog hun skridt til at ruske op på museumsområdet, hvor tidligere ministre har måttet give op.

quote Odense står til at vinde ved denne model, men det gælder alle kriterierne, og det viser bare, at Odense i alle årene har fået alt for lidt.

Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef, Odense Bys Museer

Hele manøvren handler om de statsanerkendte museer, hvor de store museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst ikke er regnet med.

Statens samlede årlige tilskud til de statsanerkendte museer er på 430 millioner kroner, og det beløb vil der ifølge ministeren ikke blive ændret på. Men fordelingen har i mange år været en spændetrøje, for der har ikke været plads til nye museer som for eksempel det nye Tirpitz ved Blåvand. Pengene er fordelt ud fra budgetter fra de gamle amter, der blev nedlagt i 2006.

For eksempel gav det tidligere Københavns Amt et stort tilskud til Kunstmuseet Arken i København, og det tilskud blev fastfrosset og overført til statens museumsbudget. Arken får i dag 31 millioner kroner, mens Brandts i Odense får 1,7 millioner kroner. 

På det tidspunkt, hvor tilskuddene blev fastfrosset, var Brandts ikke et museum på sin nuværende størrelse. 

- Når man kommer rundt i landet, så opdager man, at der er ekstreme forskelle, der alene er begrundet i en eller anden historisk situation på et eller andet tidspunkt, siger museumschef Torben Grøngaard Jeppesen.

Han hæfter sig ved, at de samlede museer i Århus får 67 millioner kr., mens de samlede museer i Odense får 7 millioner kr.

- Århus er jo også større med 330.000 indbyggere, hvor vi er 200.000 her. Så selvfølgelig skal vi ikke have 67 millioner, men spændet er blevet alt for stort, siger han.

Udsigt til forandringer

Rapporterne fra ministerens visionsgrupper blev offentliggjort for nylig og kan læses på Kulturministeriets hjemmeside.

De har mange nuancer og forslag, men i store træk handler det ene forslag om at fritage de mindre museer fra deres forskningsforpligtelser, så en stor del af dem skal have færre opgaver og dermed færre penge. Altså en mulig opdeling i A og B-museer.

Det andet forslag er mere vidtgående og vil lade staten droppe kontrollen med de statsanerkendte museer. I stedet skal det samlede beløb overføres til kommunerne gennem bloktilskuddet, og så er det op til kommunerne, hvor meget de vil prioritere museumsvæsenet.

Begge scenarier er skrækscenarier for Kim Furdal på Ærø Museum.

På Ærø Museum er museumsleder Kim Furdal bekymret for en fremtidig museumsreform.
På Ærø Museum er museumsleder Kim Furdal bekymret for en fremtidig museumsreform.
Foto: Morten Albek

- Med hensyn til bloktilskuddet, så kan man være ret sikker på, at pengene ikke kommer videre ud til de steder, de er beregnet til. Jeg har før set på socialområdet, hvad der sker. Der er pludselig nogle penge, der forsvinder og bliver til asfalt på vejene.

Og selvom det lyder harmløst at fritage det lille Ærø Museum for forskning, så får det alle alarmklokker til at ringe hos Kim Furdal. Museet er netop nu ved at forberede en helt ny permanent udstilling 'Ærø - vores ø', der skal åbne senere på året, og den er skabt på baggrund af en lang forskningsperiode.

- Uden forskning vil man stille og roligt opleve et museum uden nye varer på hylderne til at udvikle museet. Så efterhånden vil folk sige 'årh, er det nu den gamle udstilling igen'. Det er jo ikke nok bare at pakke det ind i noget nyt cellofan eller lave en ny twitter-formidling. Der er det helt grundlæggende, at vi har forskningen med.

Sidste chance for at råbe op

Efter de to rapporter blev offentliggjort, har alle haft mulighed for at komme med kommentarer, og det har Torben Grøngaard Jeppesen fra Odense Bys Museer benyttet sig af.

Han har lagt et helt tredje forslag på bordet til en ny finansieringsmodel.

Der bliver pengene fordelt til museerne efter seks kriterier, der ifølge museumschefen er meget tæt på at være objektive. I modellen bliver en række museer udpeget, der har national eller international betydning, og som får et særligt grundbeløb. Derudover fastsættes tilskuddet ud fra museets besøgstal, antal borgere i oplandet og hjemkommunens medfinansiering. Museet får en særlig præmie, hvis man lever op til alle sine forpligtelser som museum, og så er der et særligt tilskud til de museer, der løser særlige opgaver, som for eksempel arkæologi.

Torben Grøngaard Jeppesens model vil tilgodese Odense Bys Museer, der blandt andet driver H.C. Andersens Hus, som må siges at have international betydning. Men han afviser, at modellen er skrevet specielt til hans eget museum.

- Odense står til at vinde ved denne model, men det gælder alle kriterierne, og det viser bare, at Odense i alle årene har fået alt for lidt. Det er der vist almen enighed om, siger museumschefen.

Torsdag er det sidste chance for at påvirke processen ved en visionskonference i København. Torben Grøngaard Jeppesen tager til København i følgeskab med Odenses By- og Kulturrådmand, Jane Jegind. Også Kim Furdal fra Ærø Museum møder op.

Ligesom alle andre med interesser i den danske museumsverden gør det.

Derefter er det politiske forhandlinger, der skal afgøre museernes fremtidige økonomi.

Herunder kan du se tv-indslag om museernes bekymringer.

Der er lagt op til et blodbad blandt de danske museer, når kulturminister Mette Bock i morgen har inviteret landets museumsledere til konference.Her er det sidste mulighed for at påvirke politikerne inden de beslutter hvordan støtten på knap en halv milliard kroner skal fordeles blandt landets museer. Vi begynder historien hos et af de fynske museer der frygter for konsekvenserne.
Fotograf: Morten Albek

Oversigt

    Oversigt