Odense-advokat får bøde på 10.000 kroner

Østre Landsret dømte tirsdag en advokat fra Odense skyldig for brud på tavshedspligt med ti dagbøder af 1.000 kroner.

- Der er forskel på, om man dummer sig og på bevidst at ødelægge, sagde dommer Finn Morten Andersen ved Østre Landsret under afsigelse af domsafgørelsen mod en 61-årig advokat fra Odense.

quote Der er forskel på, om man dummer sig og på bevidst at ødelægge

Finn Morten Andersen, dommer, Østre Landsret

Her henviste han til, hvordan den odenseanske advokat havde inviteret en klient og dens samlever med til et møde, hvor der ifølge anklagen blev talt om forskellige omstændigheder ved en igangværende sag, som kun bør deles mellem klient og advokat. Og derfor måtte samleveren ikke være tilstede under mødet.

Derfor ville anklageren have advokaten dømt efter straffelovens paragraffer om brud på tavshedspligt og stillingsmisbrug.  

Østre Landsret fandt kun beviser for overtrædelse af brud på tavshedspligt, og hvor anklageren ønskede 30 dages betinget fængsel, mente en enig dommerstab, at  straffen skal udmåles i bøder og ikke fængselsstraf.

- Her er der ikke tale om at bevidst obstruere en sag, lød en af begrundelserne for strafudmålingen.

- Jeg husker som en si

Sagen var i første omgang afgjort ved byretten i august 2017, men anklagemyndigheden ankede afgørelsen og opstillede samme straf som ønsket i byretten - nemlig fængselsstraf og et års frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed i straffesager.

Som vidne i sagen blev både tidligere klient og dens samlever indkaldt af senioranklager Christina Ryberg Schou. Klienten mødte aldrig op, men alle parter i retten blev enige om at frafalde klienten som vidne.

Den tidligere klients samlever leverede forklaring om, hvad der skete på det møde, hun deltog i tilbage i august 2015, og som ligger til grund for tiltalen.

Men det var svært for vidnet at udtale sig som detaljer ved mødet:

- Jeg husker som en si. Jeg blander det sammen. Jeg beklager, jeg kan ikke hjælpe jer, sagde vidnet under forklaringen.

Forklaringen ændrede ikke ved afgørelsen, som blev en stadfæstelse af tidligere afsagt dom.

Til tirsdagens afgørelse udtaler Christina Ryberg Schou:

- Det, jeg kan sige, er, at vi tager resultatet til efterretning.