I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune diskriminerede ikke

Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling har frikendt Odense Kommune i en sag om diskrimination. Sagen tog sin begyndelse, da en ansat i forvaltningen angiveligt lovede udelukkende dansk hjemmehjælp til en ældre kvinde.

Stikprøvekontrol

Beskyldningen kom fra Mangfoldighedsnetværket, som er en sammenslutning af sygeplejersker med anden etnisk baggrund.

I december 2005 førte de stikprøvekontrol i otte danske kommuner. En repræsentant for Mangfoldighedsnetværket udgav sig for at være en ældre dame, som kun var interesseret i hjemmehjælpere med dansk baggrund.

En ansat i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning skulle ifølge Mangfoldighedsnetværket ved den lejlighed have brudt loven ved udelukkende at love den ældre dame dansk arbejdskraft

Har afvist beskyldningen

Ældre- og Handicapforvaltningen har hele tiden afvist beskyldningen, fordi man ikke mente, at der i telefonsamtalen blev lovet etnisk, dansk hjemmehjælp.

Den vurdering støtter Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder. Beslutningen er taget ud fra en udskrift af telefonsamtalen mellem forvaltningens medarbejder og Mangfoldighedsnetværket.

Nye retningslinjer

For at imødegå tvivlstilfælde i fremtiden er Odense Kommune nu ved at udforme nye retningslinjer.

- Vi har slået fast overfor alle ledere og ansatte, at man som ansat i Odense Kommune kan forvente udelukkende at blive bedømt på faglige kompetencer - og ikke etnisk oprindelse, siger Aage Juhl, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.