I det fynske folks tjeneste

Odense vil bryde misbrugstabuer

8000 personer i Odense Kommune er afhængige af stoffer eller alkohol. Meget få søger hjælp, men det skal en ny misbrugsstrategi lave om på.

8000 personer i Odense Kommune er afhængige af stoffer eller alkohol. Meget få søger hjælp, men det skal en ny misbrugsstrategi lave om på.

Det kan være mere end svært at fortælle familie, venner og kollegaer, at man ikke kan styre drikkeriet eller måske har et stofmisbrug.

Nye tal viser at kun hver femte søger hjælp til at komme fri - men det skal der laves om på nu. Visionen er "At borgere i Odense Kommune bliver mere sunde og har mindre misbrug."

- Danmark har en stærk alkoholkultur og desværre spreder de euforiserende stoffer sig også i mange miljøer i alle samfundslag. Derfor har vi svært ved lige at spørge hinanden om, hvordan har du det med alkohol eller hash fx - hvor meget bruger du rusmidler - er det godt for dig? Hvis vi skal forebygge stigende misbrug blandt vores borgere er første skridt, at vi bryder tabuet omkring alkohol og stoffer" siger socialrådmand Peter Rahbæk Juel.

Konfronterende personale

Som en del af den nye misbrugsstrategi skal kommunens personale turde spørge ind til borgernes livsstil, hvis de ser signaler på afhængighed. Og der et ikke kun sundhedsmedarbejdere og misbrugskonsulenter med også på jobcentrene, at der skal stilles svære spørgsmål.

Der skal også være politikker for alkohol og stoffer på alle skoler, klubber og væresteder for unge i Odense. Den nye stategi skydes i gang med en temadag onsdag.