Odense vil skabe leg i gaden

Vi bevæger os for lidt. Derfor vil Odense nu lave leg i gaden.

Og legegade-projektet modtager støtte fra Velfærdsministeriet. Ministeriet har besluttet at yde 540.000 kr. i støtte til projektet "Mere bevægelse i byens rum".

Legegadeprojektet er udviklet i samarbejde mellem Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen og kultursociolog Benny Schytte.

Projektets formål er at vise, hvordan man kan udvikle steder i byen, der inspirerer borgerne til at være mere fysisk aktive.

- Det er en stor udfordring at skabe attraktive muligheder for fysisk udfoldelse som en del af byrummet. Vi skal åbne op for nye muligheder, der kan vise alt det, man gerne må og kan. Motion kan foregå overalt og ikke bare på dertil indrettede motionsstier, siger udtaler Anker Boye, rådmand for By- og Kulturforvaltningen.

Projektet er et udviklingsprojekt, der forventes afsluttet ultimo 2009.