I det fynske folks tjeneste

Oldsager lægges på nettet

Odense Bys Museer har netop modtaget en bevilling på 447.000 kroner fra Kulturarvsstyrelsen, der skal bruges til at formidle museets store oldsagssamling på Internettet

Odense Bys Museers arkæologiske samling er opbygget over en periode på mere end 150 år og omfatter flere tusinde genstande fra hele det fynske område. Nu skal oldsagssamling gøres tilgængelig via Internettet.
 
- Vi har en forpligtigelse til at gøre vores fælles kulturarv tilgængelig. Og med den digitale udvikling er der mulighed for, at vi for alvor kan åbne op for skattekisten, forklarer Asger Lorentzen, der er formidlingschef ved Odense Bys Museer.  

Oldfund på hjemmeside

Museet vil registrere alle genstandene, og oldsagerne vil blive fotograferet og få en ny arkæologisk beskrivelse. Herefter vil der være offentlig adgang til de mange fynske oldsager gennem museets hjemmeside, hvor genstandene kan studeres på fotos, og der vil være oplysninger om anvendelse, datering og fundsted.

- Vi er startet med at registrere genstande, og vi regner med, at hele projektet vil være færdigt i slutningen af 2008, forklarer Asger Lorentzen.

Det er meningen at samlingen løbende skal lægges på Internettet i takt med at arbejdet skrider fremad.