OUH topper på kejsersnit

Der er stor forskel på, hvor ofte de danske sygehuse udfører et kejsersnit, skriver Kristeligt Dagblad.

Odense Universitetshospital er et af de hospitaler, der foretager flest kejsersnit. Her kommer hvert fjerde barn til verden ved hjælp af kejsersnit.

- Den helt korte forklaring er, at vi har koncentreret de sværeste graviditeter og fødsler her, mens de ukomplicerede fødsler foregår på de andre sygehuse på Fyn. Derfor foretager vi flere kejsersnit her, siger Bjarne Rønde Kristensen, overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik på Odense Universitetshospital til Kristeligt Dagblad.

Det skal være meget bedre

Ifølge Jordemoderforeningens næstformand Kit Dynnes Hansen kan fødeafdelingerne blive meget bedre til at nedbringe antallet af kejsersnit

- Vi har en forpligtelse til at få bragt tallet ned, og vi skal arbejde mere målrettet på det på fødeafdelingerne, siger hun og understreger, at kejsersnit ikke er en let operation, og at den kan øge risikoen for komplikationer ved den næste fødsel.

På Sønderborg Sygehus' fødeafdeling endte hver syvende fødsel sidste år med et kejsersnit. Det gør sygehuset til et af de få steder i Danmark, hvor andelen af kejsersnit er under 20 procent. Katrin Löser, kliniklæge og overlæge på fødselsklinikken i Sønderborg, forklarer, at det formentlig skyldes, at de bruger meget tid på afdelingen på at tale med kommende forældre og forberede dem så godt som muligt på fødslen.

- Vi oplever, at man kan komme langt ved at tale med folk og forklare dem, hvad der skal ske og love dem, at de ikke er alene. Det handler i bund og grund om tryghed, siger hun og understreger, at kejsersnit er en nødløsning, som de kun bruger i Sønderborg, når der er en lægelig grund til det.