Overskudsvarme fra Glud og Marstrand bliver til fjernvarme

Fjernvarme Fyn A/S har indgået aftale med Glud & Marstrand A/S i Odense om at udnytte overskudsvarme fra produktionen af emballage til fjernvarme.

Produktionen forventes at gå i gang den 1. juni i år. Overskudsvarmen vil det første år kunne dække et varmebehov svarende til cirka 1.000 husstande.

Efterfølgende forventes aftalen udvidet med mulighed for levering af miljøvenlig fjernvarme til virksomheden, fordi Glud & Marstrand A/S i Odense i løbet af 2013 forventer at nedlægge egen varmecentral.

Fjernvarme Fyn A/S står herefter til rådighed med reserve- og spidsbelastningsvarme. I sommerhalvåret vil varmen, som Glud & Marstrand ikke selv kan udnytte, blive sendt videre til Fjernvarme Fyn A/S' kunder.

Ved at udnytte overskudsvarmen til fjernvarme undgår man, at store energimængder forsvinder ud i det blå og man skåner dermed miljøet.

Det er helt i tråd med Glud & Marstrand A/S' miljøpolitik og Fjernvarme Fyn A/S' målsætning om at levere den mest miljøvenlig varme.