I det fynske folks tjeneste

Papir-produktion giver billig fjernvarme

Dalum Papirfabrik producerer ikke kun papir men også fjernvarme. Nu øger virksomheden sin varme-produktion med 35 procent.

02:24

Dalum Papir leverer nu fjernvarme til 7.000 hustande.

1 af 2

Indkapsler dampen

Damp fra produktionen af papir på Dalum Papir kan indkapsles og komme fynboerne til gode i form af fjernvarme. Den udvikling bliver  der nu sat ekstra fut i papirfabrikken i Odense.
Dalum Papir har de seneste fem år investeret 130 millioner kroner     i at udnytte dampen- eller overskudsvarmen - istedet for at sende den op gennnem skorstenen.  
I disse dage bliver endnu et anlæg taget i brug.
 
- Systemet er enkelt. Vi indkaplesl,opg indsamle overskudsvarmen og transportere den til Fjernvarme Fyn som distribuerer den som  fjernvarme til forbugerene,  fortæller Jesper Olsen, administrerende direktør på Dalum pair.
 
Dalum Papir har solgt fjernvarme i flere år og men med de seneste investeringner kan fabrikken  leverer overskudsvarme til 7000 husstande.

Win-win-win

Det kommunaltejede selskab, Fjernvarme Fyn, har givet økonomisk støtte og etableret nye rør, så varmen kan nå ud til de fynske forbrugere.

-Projektet er en milpæl i Fjernvarme Fyns historie. Nu er overhalvdelen af den varme vi leverer til forbrugerne CO-neutralt,  siger  Jan Strømvig, administrerende direktør i Fjernvarme Fyn.
 
En win-win-win situation, mener den administrerende dirketør i Fjernvarme Fyn.

- Dalum Papir tjener penge på produktet og Fjernvarme Fyn sparer penge fordi varmen er  billigere end den afgifts-tunge varme fra kraftværket. Og så kan det måske være medvirkende til at virksomheden har en bedre chance for at overleve i fremtiden, siger Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.