I det fynske folks tjeneste

PET tester grænsen for brug af civile agenter

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er i terror-sagen fra Vollsmose gået betydeligt længere i brugen af en civil agent, end de danske domstole tidligere har tilladt, erfarer Berlingske Tidende.

Terrorsagen er med til at teste grænsen for brug af agenter. Foto: Arkivfoto

I en hidtil ukendt sag søgte politiet en domstol om tilladelse til at bruge en civil agent, men fik afslag. I sagen ville "politiet i samarbejde med en civil person leje en hal, som herefter skulle stilles til rådighed for en kriminel organisation, der ifølge det oplyste tidligere havde anvendt en tilsvarende hal til at opbevare stjålne lastvognskøretøjer i," skriver Justitsministeriet i en redegørelse i januar 2006.

Retten afviste det, fordi agentens indsats ville stride mod det provokationsforbud, som siger, at en civils indsats skal være "yderst beskeden" og ikke må øge en forbrydelses grovhed og omfang.

Advokat: PET er gået for langt

I retssagen, som begynder på onsdag, hvor fire personer fra Vollsmose er tiltalt for at planlægge terror, førte PET gennem fem måneder en civil agent, som infiltrerede den formodede terrorcelle i Odense ved bl.a. at hjælpe med at anskaffe kunstgødning og andre bombe-remedier. Agenten medvirkede også til at udpege et sted til en prøvesprængning og et bombemål.

PET vil ikke kommentere de nye oplysninger, men ifølge Berlingskes oplysninger har tjenesten haft fokus på, at agenten ikke fremprovokerede noget selv, men handlede på opfordring fra de tiltalte i sagen. Den hemmelige tjeneste er desuden undtaget fra Retsplejelovens bestemmelser om civile agenter.

Men hvis retten finder, at PETs agent har overtrådt provokationsforbuddet, kan det få betydning ved en strafudmåling i terrorsagen, vurderer juraprofessor Eva Smith:

- Retten skal afprøve, om manden overhovedet har været agent. Muligvis har han blot været meddeler og altså ikke handlet efter politiets instruktion. Men har han været agent, kan det for bevisbedømmelsen være væsentligt, om man har provokeret personer ud i en forbrydelse, som de ellers ikke ville have begået.

Normalt kan en overtrædelse af provokationsforbuddet betyde strafnedsættelse, men ikke frifindelse.

En af de tiltaltes fire forsvarere, Bjørn Elmquist, mener, at de nye oplysninger viser, at PET er gået alt for langt:
- Agentens handlinger er mere vidtgående end, hvad retten ellers har sagt nej til.