Politidirektør ærgrer sig over rapport: - Vi har åbenbart et problem

En lunken tilfredshedsundersøgelse ærgrer politidirektør i Fyns Politi.

quote Hvis det ikke er noget, der kommer i bedring, så er vi er nødt til at træffe beslutninger om det på Christiansborg.

Preben Bang Henriksen, formand, Folketingets Retsudvalg, Venstre

- Det ærgrer jeg mig faktisk over.

Sådan lyder reaktionen fra Arne Gram, politidirektør i Fyns Politi, efter en ny tilfredshedsundersøgelse blandt ofre for kriminalitet, som Rigspolitiet har foretaget.

Den viser, at 59 procent af de adspurgte på Fyn er tilfredse med politiets håndtering af deres sag.

- Gennem den seneste tid er der ellers gjort en hel del for at stramme op på vores kontakt til borgerne, siger Arne Gram.

Med tilfredshed blandt 59 procent af de adspurgte ligger Fyns Politi lavere end samtlige jyske politikredse.

Til gengæld klarer Fyns Politi sig bedre end fire ud af fem sjællandske politikredse.

Alligevel giver resultatet anledning til selvransagelse, lyder det fra politidirektøren.

- Vi vil læse den her rapport med stor entusiasme og præcision for at finde ud af, hvad vi kan gøre bedre, siger Arne Gram.

Volds- og voldtægtsofre er utilfredse

Det er særligt ofre for vold og voldtægt, der erklærer sig utilfredse med deres møde med politiet. 

Ifølge undersøgelsen er 47 procent af de adspurgte voldtægtsofre utilfredse med politiets håndtering af deres sag.

Kun 37 procent er tilfredse, mens 16 procent svarer "hverken/eller".

I voldssager erklærer 34 procent sig som utilfredse. 

Brug musen til at se niveauet af tilfredshed i de forskellige politikredse. 

- Nu skal man huske, at undersøgelsen rækker lidt tilbage, siger Arne Gram. 

- Det er gamle tal, der er tale om, men der er ingen tvivl om, at tilfredsheden med politiet generelt er stor. Så vi har åbenbart et problem med en særlig kundegruppe, og det må vi gøre noget ved. 

Han mener dog ikke, at tallene tyder på, at politiet generelt har svært ved at håndtere sager, hvor ofrene er i en særligt sårbar position.

- Vi har gjort utroligt meget ud af, at vores kollegaer prøver at lave det møde så godt som overhovedet muligt, så det tror jeg ikke. Men vi har jo et problem, hvis det bliver opfattet sådan. Navnligt hvis det bliver opfattet sådan af dem, der sidder med nogle af de kriminalitetstyper, der er er allermest indignerende, siger han. 

I en pressemeddelelse sagde rigspolitichef Thorkil Fogde tirsdag, at rigspolitiet ser på rapporten med en "vis bekymring".

- Det er bestemt ikke godt nok

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V), kalder det "problematisk," at især volds- og voldtægtsofre er utilfredse. 

- Det er bestemt ikke godt nok. Det er folk, der er i en vanskelig situation. Det er ikke folk, der har lyst til at gå til politiet. De er i en problematisk og måske også traumatisk situation, og så har man ikke brug for, at politiet ikke lytter eller på anden måde ikke udviser den forståelse, der skal til, siger han. 

Ifølge Preben Bang Henriksen bliver politikerne på Christiansborg nødt til at reagere, hvis ikke tilfredsheden øges.

- Jeg er tilfreds med at se, at rigspolitichefen tager det her alvorligt, men jeg må også sige, at hvis det ikke er noget, der kommer i bedring, så er vi er nødt til at træffe beslutninger om det på Christiansborg, siger han. 

Ifølge politidirektør Arne Gram vil rapporten blive taget op, når Fyns Politi har kredsrådsmøde med de ti fynske borgmestre 9. juni.