Politiet bekymret for store koncertplaner – kan give ”massive trafikale udfordringer”

Koncerter og events med 70.000 deltagere på Dyrskuepladsen i Odense kan give ”massive trafikudfordringer af langvarig karakter”, vurderer Fyns Politi, der udtrykker bekymring over dele af planerne. Kommunen siger, at der er "en god dialog" om problemstillingerne.

Både smilene og ambitionerne var store i Odense, da politikere og eventchefer i mandags kunne præsentere ambitionerne for en udvidelse af Dyrskuepladsen, så den fremover skal kunne rumme arrangementer med helt op til 70.000 deltagere.

Men hos Fyns Politi er smilene ikke helt lige så store.

I et svar til Odense Kommune om kapacitetsudvidelsen af Dyrskuepladsen, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, udtrykker Fyns Politi bekymring omkring dele af planerne.

Helt konkret er det planerne om lukning af Kløvermosevej i forbindelse med de store events, som politiet i særlig grad hæfter sig ved.

- En lukning af Kløvermosevej kan medføre massive trafikmæssige udfordringer, skriver Fyns Politi blandt andet i svaret til kommunen.

Politiet skriver videre, at disse udfordringer allerede er konstateret ved tidligere events på pladsen, hvor blandt andre det amerikanske rockband Guns N’ Roses i 2018 gav koncert på Dyrskuepladsen foran omkring 40.000 tilskuere.

I sommer spillede det tyske metalband Rammstein to endnu større koncerter med omkring 47.000 tilskuere til hver.

Politiet skriver, at ud fra erfaringerne med trafikpåvirkningen fra de større events i Odense vil en indelukning af Kløvermosevej og et samtidigt uheld på Fynske Motorvej give ”massive trafikudfordringer af langvarig karakter”.

Derfor vil op mod 25.000 deltagere mere sætte yderligere pres på infrastrukturen omkring Odense, vurderer politiet.

Det samme konkluderer rådgivningsfirmaet Event Safety, som har udarbejdet en 15 sider lang rapport om de sikkerhedsmæssige aspekter af kapacitetsudvidelsen.

I rapportens konklusion står, at der principielt godt kan arrangeres koncerter med op til 70.000 mennesker på Dyrskuepladsen, hvis man foretager en række tiltag.

Men anbefalingen er at skrue ned for antallet af deltagere.

- Det tilrådes dog fortsat at nedjustere tallet en smule fra ”kapacitets-maksimum” for at have mulighed for, at der er elementer af afviklingen, som ikke går helt efter planen, skriver Event Safety.

Indtil videre arbejder Odense Kommune dog videre med planerne om 70.000 mennesker på pladsen. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Under sommerens Rammstein-koncerter var køerne lange. Nu arbejdes på løsninger, som kan give 50 procent flere tilskuere på Dyrskuepladsen end til de to koncerter med det tyske metalband.
Under sommerens Rammstein-koncerter var køerne lange. Nu arbejdes på løsninger, som kan give 50 procent flere tilskuere på Dyrskuepladsen end til de to koncerter med det tyske metalband.
Foto: Arkiv: Sidsel Anna Husted Adamsen

Manglende plads til beredskabet

Politiets bekymring om Kløvermosevej bunder også i, at der lige nu arbejdes ud fra en plan om at lave ind- og udgange for publikum via netop Kløvermosevej.

Her ønsker politiet samtidig at have mulighed for at kunne bevæge sig rundt og arbejde, hvis der sker noget uventet.

- Det bør tænkes ind, at dele af Kløvermosevej skal kunne anvendes af Beredskaberne under indsats i forbindelse med en uvarslet hændelse, skriver politiet videre.

Politiet ser det derfor som en nødvendighed, at der ved større events på Dyrskuepladsen bliver lavet adskillige ind- og udgange samt såkaldte beredskabsveje på Kløvermosevej.

Altså veje, hvor kun ambulancer, politi og eventuelt brandbiler skal kunne passere.  

- Hvilket i et beredskabsmæssigt lys er nødvendigt, hvis Kløvermosevej ved en uvarslet hændelse eller større ulykke bliver beredskabsområde, fortsætter politiet i sit svar til kommunen.

Rådgivningsfirmaet Event Safety, der arbejder med sikkerhed til større events, har forud for præsentationen af ambitionerne om en udvidelse af kapaciteten på Dyrskuepladsen udarbejdet førnævnte rapport, som analyserer forholdene på pladsen.

Rapporten tager udgangspunkt i en tilsvarende analyse fra 2021 samt erfaringer fra de seneste års større events på Dyrskuepladsen. Derudover har der været afholdt fem møder med samarbejdspartnere og myndigheder omkring brug af pladsen.

Altså indgår blandt andet svarene fra Fyns Politi i den samlede vurdering i rapporten. 

Hvis man vil forøge antallet af publikummer, nævner rapporten antallet af ind- og udgange samt effektiv tømning af pladsen som den største udfordring. 

Samtidig understreges det også, at alle publikummer ikke skal ud via Kløvermosevej, som der i så fald er risiko for vil blive helt tilstoppet.

Kun hvis man gennemfører alle rapportens anbefalinger - en lukning af Kløvermosevej under arrangementerne, mange flere udgange, trafikplaner, planer for at undgå propper ved udgange samt evakueringszoner - vurderer rapporten, at der kan være 70.000 publikummer på Dyrskuepladsen. 

- Men det understreges, at det kræver en stor indsats, fastslår rapporten.

Ordene "stor indsats" er i rapporten både understreget og med fed skrift. 

Ligesom politiet konstaterer rapporten, at trafik og parkering omkring Dyrskuepladsen er "et massivt problem".

- Der er eksempler på, at villavejene syd for pladsen var fyldt med biler frem til 02.30 om natten, hvilket har gjort indkørsel med redningskøretøjer til området umuligt, står der blandt andet i rapporten. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

To gange 47.000 publikummer overværede sommerens koncerter med Rammstein.
To gange 47.000 publikummer overværede sommerens koncerter med Rammstein.
Foto: Esben Seerup


Kommunen: Vi har en god dialog

I Odense Kommune er afdelingschef for Kultur og Fritid Martin Petersen en nøgleperson for det videre arbejde med udvidelsen og tilpasningen af Dyrskuepladsen.

Han hæfter sig i arbejdet særligt ved, at en lukning af Kløvermosevej fra Falen til Sdr. Boulevard kunne medføre ”massive trafikale udfordringer”, og han fortæller til TV 2 Fyn, at der har været en god og konstruktiv dialog med både politi og beredskab med afsæt i den kapacitetsrapporten fra Event Safety.

Gør det indtryk på dig, når politiet udtrykker bekymring for jeres planer?

- Jeg opfatter det ikke som om, at politiet udtrykker bekymring for vores planer. Hvis vi intet gør, så er der en risiko, men det er jo netop derfor, at vi har foreslået, at vi gør, som Event Safety skitserer i deres kapacitetsrapport for at minimere eventuelt trafikale udfordringer mest muligt, skriver Martin Petersen i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Hvordan vil I løse de problemstillinger, som politiet stiller op?

- Vi har i forvaltningerne haft en god og konstruktiv dialog med politiet og beredskabet i forhold til, hvordan vi bedst muligt minimerer trafikale udfordringer. 

- Nogle af de foreslåede handlinger er blandt andet udarbejdelse af en fast skilteplan, som en kommende arrangører skal overholde. Derudover også en række forbud mod parkering, indkørsel forbudt med videre på en nogle af de omkringliggende veje. 

- En tredje handling er derudover også flere indgange til selve pladsen, som gør, at gæsterne bliver fordelt rundt og derfor ikke skal benytte sig af den samme indgang og dermed fordeler presset på flere veje, skriver Martin Petersen.

Vil fortsætte dialogen

Fyns Politi konkluderer samlet set i sit svar til kommunen, at kommunen godt kan arbejde videre med planerne om lukning af Kløvermosevej ved større arrangementer.

Men politiet understreger samtidig, at deres indvendinger skal inkluderes, og at det kommer til at kræve en stor indsats af kommunen, arrangøren og beredskaberne at sikre, at alle kendte risici minimeres.

Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at det - udover nedenstående - ikke har yderligere kommentarer til sagen ud over det høringssvar, som er givet til Odense Kommune. 

- Fyns Politi vil indgå konstruktivt i samarbejdet med kommunen, en kommende arrangør og de øvrige beredskaber om den konkrete opgave med at sikre sikkerheden ved kapacitetsudvidelsen, skriver Fyns Politi i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Oversigt

    Oversigt