I det fynske folks tjeneste

Psykisk syg mand skaber utryghed i ældreboliger

En gruppe beboere i Vindegade i Odense har kæmpet med kommunen i månedsvis, fordi en af deres naboer skaber utryghed i opgangen. Kommunen mangler beviser for at kunne sætte ham ud.

00:35

Video: Flemming Ellegaard

En gruppe beboere har skrevet under på, at de ønsker deres psykisk syge nabo fjernet fra ejendommen midt i Odense. Det sker efter længere tids ballade i deres opgang.

Én af de utrygge beboere er Kirsten Aas, som bor på etagen over den psykisk syge mand.

- Jeg er rigtig bange. Jeg har faktisk ikke kunnet færdes frit i tre uger, siger Kirsten Aas.

Ifølge Kirsten Aas, skaber manden blandt andet utryghed ved at skrige højt, slå og sparke på døre og vinduer om natten og ved at sove i opgangen.

- Jeg kan ikke have besøg af venner og slet ikke af min familie og mine børnebørn. Det er et stort savn, siger Kirsten Aas.

Truet på livet

Kirsten Aas fortæller, at hun har ringet til politiet mellem 30 og 40 gange som følge af underboens opførsel.

Det er ligesom om, man siger: 'Så længe der ikke er lig på bordet, behøver vi ikke foretage os noget'

Kirsten Aas

Det, mener hun, er årsagen til, at hun den 18. november modtog en anmeldelseskvittering fra Fyns Politi, hvor der stod følgende:

'Politiet har den 14/11-2016 modtaget en anmeldelse om et strafbart forhold, der er journaliseret som Trussel på livet (...) Det fremgår af anmeldelsen, at De er forurettet i sagen.'

- Det var ligesom om, kroppen var på overarbejde. Når jeg sover, så sover jeg en halv time, og så vågner jeg med et sæt, siger Kirsten Aas.

Underboen har ikke truet Kirsten Aas direkte, men gennem en ansat ved det behandlingscenter, han er tilknyttet. Han er psykisk syg og har et misbrug ved siden af, hvilket vanskelliggør at indlægge ham. 

Underskriftsindsamling

Det er ikke første gang, der er problemer i bygningen. I februar fortalte vi, hvordan en anden psykisk syg beboer skabte utryghed i samme opgang. 

Han blev kort efter flyttet fra lejligheden, men det er ikke sket denne gang, hvor Kirsten Aas flere gange har klaget til kommunen uden held. I et skriftligt svar fra ejendomsadministrationen lyder det:

'Vi har modtaget din klage over ovennævnte lejer og har d.d. sendt ham endnu en henstilling. (...) Såfremt der stadig er problemer med (...), skal det meddeles skriftligt og gerne med flere, der skriver under.'

Kirsten Aas har derefter samlet underskrifter ind fra 22 af opgangens øvrige beboere, som også ønsker underboen fjernet fra ejendommen.

- Vi får afleveret dem deroppe, og jeg hører ikke noget. Så ringer jeg og spørger til det og får at vide, at nu har der været ro i 12 dage, og så er det ugyldigt. Det er ligesom om, man siger: 'Så længe der ikke er lig på bordet, behøver vi ikke foretage os noget', siger Kirsten Aas.

Det er blandt andet, når Kirsten Aas skal vaske, hun frygter sin underbo. Foto: Flemming Ellegaard

Kommunen afviser kritikken

Afdelingschef for Drift og Anlæg i Odense Kommune, Thomas Østergaard Jørgensen afviser dog den påstand.

Jeg synes, det er smadderuheldigt. Men omvendt lever vi også i et samfund, hvor der skal være plads til alle

Thomas Østergaard Jørgensen

- Det tror jeg ikke, der er tale om. Det, der er tale om, er, at kommunen skal overholde reglerne i lejeloven, og det gør vi også i det tilfælde her, siger Thomas Østergaard Jørgensen.

Han mener ikke, de klager, kommunen har modtaget, er tilstrækkelige, men han anerkender, at det er en ærgerlig situation.

- Jeg synes, det er smadderuheldigt. Men omvendt lever vi også i et samfund, hvor der skal være plads til alle, siger Thomas Østergaard Jørgensen.