Sådan kommer letbanen til at gå

Odense Kommune har nu fremlagt den første detaljerede plan over letbanens rute gennem Odense.

Forslaget til en lokalplan viser blandt andet, hvilke veje der skal lukkes, hvor stationerne skal ligge, hvor der skal lukkes veje og hvor der skal placeres master, træer, transformatorstationer og kontrol- og vedligeholdelsescenter.

I følge forslaget skal letbanen styres fra et kontrol- og vedligeholdelsescenter, der bliver placeret syd for Hestehaven. Lige nord for kommandocentralen bliver der anlagt en såkaldt "Park & Ride" med 1500 parkeringspladser, så bilisterne kan sætte deres biler, og køre videre med letbanen. Området kan udvides, hvis der bliver behov for flere p-pladser.

Desuden kommer lokalplanforslaget med bud på hvilke ejendomme, der skal eksproprieres, i hvilken side af vejene letbanen skal køre, og hvor der skal være parkeringspladser og cykelparkering.

Letbanen får 26 stationer i forskellig størrelse. Alle får læskure med siddepladser, men de største stationer får også cykelskure, kiosk og stationsinventar.

Lokalplanområdet dækker 1. etape af letbanen i Odense, og omfatter en strækning på 14,4 kilomter fra Tarup Centeret i Nordvest til Hjallese Station i det sydlige Odense.

By- og Kulturudvalget i Odense skal i næste uge godkende forslaget, der så efterfølgende skal i otte ugers offentlig høring, så alle borgere i Odense har mulighed for at komme med indsigelser til planen.

Se lokalplanforslaget for letbanen

Oversigt

    Oversigt