Sygeplejersker ryster og får kvalme på OUH-afdeling over kollega

En medarbejder på OUH's højtspecialiserede øre-næse-halsklinik er så ubehagelig at arbejde sammen med, at kollegaer ryster og får kvalme, når de arbejder sammen med vedkommende. Ikke acceptabelt lyder det fra Sygeplejeråd.

Når du som patient eller pårørende besøger OUH's øre-næse-halsklinik, så kan du risikere at opleve en medarbejder råbe ad og latterliggøre sine kollegaer på gangene.

Det er i hvert fald, hvad Arbejdstilsynet har fået ud af flere samtaler med sygeplejesker og lægesekretærer på klinikken, der også kaldes Afdeling F. 

Og faktisk er medarbejderens opførelse så slem, at Arbejdstilsynet lige nu overvejer at give afdelingen et påbud for at få stoppet den krænkende adfærd.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået i sagen, der ved første øjekast kan minde meget om en lignende sag på radiologisk afdeling på samme hospital. En sag som TV 2 Fyn tidligere har beskrevet.

- I har ikke styr på en skid

Arbejdstilsynet skriver i sin rapport, at ansatte på afdelingen oplever at blive talt til i en nedladende tone med udtalelser fra medarbejderen såsom: "I kan ikke finde ud af arbejdet".

Desuden skulle den pågældende medarbejder brokke sig over patienter, som denne ikke vil se. 

I 2022 skubbede medarbejderen ligefrem til et bord, smækkede med en dør og var tydligt sur og oppe at køre foran kollegaer, patienter og pårørende, fordi medarbejderen havde fået booket en patient i sin kalender. 

Desuden skulle medarbejderen i den forbindelse have udtalt, at sygeplejerskerne, som denne arbejder med, "ikke har styr på en skid".

Ansatte fortæller også, at medarbejderen tilbageholder nødvendig information. For eksempel hvilke sterile instrumenter vedkommende skal bruge under sin procedure.

Det holder dog tilsyneladende ikke medarbejderen tilbage fra at blive vred og skælde ud på ansatte, når instrumenterne alligevel ikke er lagt frem. 

Ligeså er der eksempler på, at medarbejderen ikke deltager i et tværfagligt møde op til operationen, hvor patienters operationsforløb gennemgås.

I det hele taget beskrives medarbejderens humør som lunefuldt og hurtigt omskifteligt. Personen kan nemlig tilsyneladende gå fra at være behagelig til pludselig at være irritabel og aggressiv.

Ikke mindst står der også noteret i rapporten, at ansatte fortæller, at det ikke kun er dem, det går ud over. Medarbejderen har også i lang tid talt grimt til patienter og pårørende.

Ansatte ryster og får kvalme

Alt dette får ifølge rapporten ansatte til at føle sig utrygge og gå på listefødder på afdelingen.

Særligt en ansat skulle være så påvirket af medarbejderens opførsel, at denne ryster, fumler og taber ting under procedurer med vedkommende. 

De ansatte beretter også om, at nogle ligefrem får ondt i maven og kvalme, når de ved, at de skal samarbejde med den pågældende medarbejder.  

Arbejdstilsynet skriver i deres rapport, at de ansatte har gjort ledelsen opmærksom på medarbejderens opførelse.

I rapporten som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, har Arbejdstilsynet stadig til gode at komme med en endelig vurdering af forholdene på afdelingen. 

Dog gør tilsynet det klart, at krænkende handlinger på en arbejdsplads kan omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, sårende bemærkninger, at blive råbt af, skældt ud, eller latterliggjort. Desuden at blive udsat for tavshed som svar på spørgsmål og nedvurdering af ansattes job eller arbejdsindsats.

- Slet ikke acceptabelt

Udviklingen på Afdeling F bliver fulgt nøje af Dansk Sygeplejeråd.

- Det er altid ulykkeligt og slet ikke acceptabelt, når medarbejdere står i den her situation, siger kredsnæstforkvinde Anja Skovgaard Nissen til TV 2 Fyn. 

Hun påpeger, at fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø er vigtigt.

- Arbejdspladserne har jo svært ved at holde på sygeplejesker, og her er arbejdsmiljø afgørende, siger kredsnæstforkvinden.

Hun appellerer til at skabe en åben kultur, hvor man kan sige fra, så man også undgår stiltiende accept. Samtidig erkender hun, at presset på sundhedsvæsnet kan få tingene til at gå skævt.

- Folk er så presset, at det kommer til at gå udover hinanden, ved at man får ventileret på en forkert måde, siger Anja Skovgaard Nissen.

Hun kender ikke den aktuelle sag i dybden, men siger, at hun har en formodning om, at man har gjort, hvad man kan fra ledelsens side. 

Ovenpå tidligere sager på OUH er det Anja Skovgaard Nissens oplevelse, at ledelsen på OUH generelt tager krænkende adfærd alvorligt. 

Har talt med medarbejder 

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt ledelsen på Afdeling F, om den har gjort nok for at få stoppet den pågældende medarbejders adfærd. Ledelsen har dog ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt TV 2 Fyn et skriftligt citat.

Her gør cheflæge Jens Højberg Wanscher det klart, at ledelsen tager situationen alvorligt.

- Vi er i afdelingsledelsen bekendt med problemstillingen og havde allerede inden tilsynets besøg drøftet den beskrevne adfærd med vedkommende, lyder det fra afdelingens cheflæge, der nu vil arbejde videre på baggrund af informationen fra Arbejdstilsynet.

Han vil ikke oplyse om konkrete tiltag overfor medarbejderen, da der tale om en personalesag.

- Det er vigtigt for os, at det hver dag er rart at gå på arbejde for hver eneste medarbejder, skriver cheflægen.

Af positive nyheder på OUH kan dog fremhæves, at OUH i 2022 sparede millioner kroner på en ny intern vikarordning.

Oversigt

    Oversigt