Tredje bølge kan give ventelister: Smitten stiger - og OUH mangler masser af sygeplejersker

Odense Universitetshospital har for få sygeplejersker, hvis tredje bølge rammer. Det er blevet tydeligt under pandemien, hvor stor mangel der er, mener sygeplejerskernes næstformand.

Smitten tiltager på Fyn, og i de seneste syv dage er 958 fynboer konstateret smittet med coronavirus. 

Det viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Mens antallet af smittede fynboer er syvdoblet i løbet af en måned, stiger efterspørgslen på sygeplejerskernes arbejdskraft også. 

OUH's jobportal har aktuelt 50 sygeplejerskestillinger opslået, men mangler endnu flere, end der er stillinger opslået.

- Der er stort set ingen ledige sygeplejesker på Fyn, de er alle i job, siger OUH's sygeplejefaglige direktør, Mathilde Schmidt-Petersen.

En analyse fra Dansk Sygeplejeråd viste tidligere på året, at der mangler omkring 4.700 sygeplejersker på landsplan. Præcis hvor mange sygeplejersker, der mangler på Fyn, kan ikke siges præcist - men manglen er mærkbar.

- Jeg kender ingen afdelinger på Fyn, som ikke efterspørger sygeplejersker. Min vurdering er, at i dag varetager 500 sygeplejersker på Fyn et job uden for faget, fortæller kredsformand hos Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark, John Christiansen.

Genåbning af coronaafsnit

OUH genåbner mandag deres særlig coronafsnit, som ellers har været lukket ned siden september. Pandemiberedskabet består af sygeplejersker, som er trænet i at tage sig af coronapatienterne. 

Men dem som arbejder for beredskabet, disponerer også over andre patienter. 

Hvis smitten bliver ved med at stige, kommer det til at have konsekvenser. 

- OUH er klar til covid, men hospitalet er ikke klar til at løse alle operationer. Konsekvensen bliver, at andre patienter kommer på venteliste. Hvis der kommer mange corona-patienter på intensiv, og fynboerne bliver rigtig syge, påvirker det operationskapaciteten og de medicinske patienter, forklarer John Christiansen. 

Hospitalet bliver altså nødt til at fravælge andre patienter, hvis der kommer en tredje bølge.

-Kommer der en tredje smittebølge, bliver vi nødt til at prioritere anderledes. Det kan betyde, at nogle patienter, hvor det ikke vil være livs-eller førlighedstruende, får en længere ventetid. Der er ingen nem løsning på sygeplejerske manglen, fortæller Mathilde Schmidt-Petersen.

Færre ansøgere til OUH 

Til daglig arbejder der 3.600 sygeplejersker på OUH, men der har længe været efterspørgsel efter flere hænder. 

Men de ekstra hænder er kun blevet sværere at finde.

- Vi mangler i den grad. Det har vi gjort længe. De sidste to år har vi kunne se det ved, at der er færre ansøgere. Det er særligt svært finde ansatte til specifikke stillinger, siger næstformand, sygeplejerske og fællesstillidsrepræsentant på OUH Kirsten Nikolajsen.

Det er pandemien og sygeplejekonflikten, der har presset sygeplejerskerne til at forlade faget. 

- Det er blevet tydeligt under pandemien, hvor stor mangel der er. De sygeplejersker, der er tilbage, dækker ikke længere aktivt selv vagtplanens huller. De arbejder kun 37 timer ugen, medmindre ledelsen siger, vi skal arbejde ekstra. Det skyldes især udfaldet af konflikten.  fortæller Kirsten Nikolajsen.

Bedre løn 

Der skal ske konkrete ændringer både på afdelingerne og for at få de fratrådte sygeplejersker tilbage, mener fællesstillidsmanden.

Den helt store knast under sygeplejestrejken var lønnen, og det er også den, Kirsten Nikolajsen nævner som det første.

- Mere i løn er første skridt. Der er brug for at få alle de sygeplejerske, som er stoppet tilbage for at dække hullerne i vagtplanen. Det er lønnen, der kan ændre noget. Lønnen afspejler ikke vores afsavn og ansvar. Vi står med liv og død mellem hænderne, siger Kirsten Nikolajsen. 

OUH vil gerne forbedre arbejdsvilkårene, men har ifølge sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen ikke mulighed for at ændre på sygeplejerskernes løn. 

 - Vi kan ændre på vilkårene og give sygeplejerskerne mere tid til opgaverne. Men grundlønnen kan OUH ikke gå ind og ændre på, forklarer Mathilde Schmidt-Petersen. 

Sygeplejerske tiltrædelser og fratrædelser fra OUH

Oversigt

    Oversigt