Tryghedsvagter kan være på vej i kommunerne

Et lovforslag om kommunalt ansatte uniformerede tryghedsvagter modtages med tilfredshed i Odense. I første omgang er det et forsøg.

Civile tryghedsvagter kan være på vej i uroplagede områder. 

I hvert fald vil justitsminister Peter Hummelgaard (S) med et nyt lovforslag give kommunerne mulighed for at få såkaldte tryghedsvagter.

Det glæder rådmand i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, Christoffer Lilleholt (V).

Han vil sætte sin forvaltning i gang med at se på, hvilke muligheder der er for etablere tryghedsvagter.

- Vi har i forvejen nogle gadeplansmedarbejdere og nogle vægtere, der går rundt på gaden, men de har et pædagogisk sigte, og de har et sigte på at beskytte vores bygninger, siger rådmanden.

Tryghedsvagterne skal supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Men de skal ikke erstatte politiet, og tryghedsvagter vil ikke få politimæssige beføjelser.

- Politiet gør et vigtig stykke arbejde, men det sikkerhedsmæssige kunne vi godt tænke os at kigge lidt ind i. Der er nogle situationer, hvor politiet ikke kan være der, siger Christoffer Lilleholt.

Forsøgsordning

Justitsministeren har fremsat et lovforslag, som åbner for, at kommunerne som led i en treårig forsøgsordning kan ansætte uniformerede tryghedsvagter.

I en pressemeddelelse fra Justitsministeriet peges der på, at tryghedsvagterne for eksempel kan være med til at sikre tryghed i områder, hvor der bliver begået mange indbrud eller få støjende unge til at skrue ned for musikken.

Christoffer Lilleholt ser dog også, at tryghedsvagter kan være tryghedsskabende i forbindelse med blandt andet bandekonflikten.

- Der er situationer, hvor bandekonflikten eskalerer så meget, at det ender ud i både knivstikkeri og drab. Her kunne det være rart, at der var endnu mere sikkerhed på gaden.

- At der var endnu flere vagter på gaden i tiden efter og tiden op til, så vi sikrer, at man har et normalt samfund, og at man føler sig sikker i de bydele, man bor i, siger rådmanden.

Allerhelst mere politi

Hvor stort synes du behovet er for at give de vagter, I allerede har, bedre muligheder?

- Når vi ser de konflikter, som vi ser engang imellem i Odense, så synes jeg, der virkelig er brug for det.

- Politiet kan ikke være på hvert et gadehjørne, og det kan nogle gange være nødvendigt at lægge ekstra på.

- Allerhelst vil vi gerne have mere politi, især når vi har de her situationer, særligt hen over sommeren i nogle af vores udsatte boligområder, særligt Vollsmose. 

- Men der kunne det måske også være en rigtig god idé, ved siden af det, at have et vagtværn, fordi ved siden af og have gadeplansmedarbejdere, som har et pædagogisk sigte og som snakker med nogle af vores utilpassede særligt unge kriminelle, så kan vagter noget andet. 

- Vagter kan sige "du skal gå væk herfra". De har en endnu højere grad af autoritet særligt, hvis de får uniformer og kameraer på, som der foreslås, siger Christoffer Lilleholt.

Christoffer Lilleholt: Tryghedsvagter har en højere grad af autoritet særligt, hvis de får uniformer og kameraer på.
Christoffer Lilleholt: Tryghedsvagter har en højere grad af autoritet særligt, hvis de får uniformer og kameraer på.

Af pressemeddelelsen fra Justitsministeriet fremgår det, at tryghedsvagterne skal kunne bede personer stoppe forstyrrende adfærd og ved hjælp af kameraer dokumentere forstyrrelser eller strafbare forhold, så optagelserne kan blive overdraget til politiet.

Tryghedsvagterne er med deres tilstedeværelse og ekstra "øjne og ører", som skal være med til at sikre trygheden, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den foreslåede forsøgsordning vil løbe i tre år fra 1. juli i år til 1. juli 2026.

En brandvarm episode, hvor tryghedsvagter efter Christoffer Lilleholts model kunne skabe tryghed, skete forleden, hvor der var en sprængning i Bøgeparken i Vollsmose.

Idéen er støvet af

Idéen om tryghedsvagter er ikke ny. I efteråret 2021 foreslog rådmand Søren Windell fra Det Konservative Folkeparti, at implementere kommunale vagtværn.

Også den tidligere Socialdemokratiske regering har været på banen, men justitsministeren, som på det tidspunkt var Nick Hækkerup, så sig nødsaget til at udskyde lovforslaget.

Det var nemlig ikke muligt for Folketingets partier at blive enige om en model for tryghedsvagterne - på trods af, at et bredt politisk flertal ønskede at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.

Det var et af initiativerne i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023, som Venstre ikke er en del af.

Idéen kom på bordet, efter at flere kommuner havde udtrykt interesse for private vagtværn.

Oversigt

    Oversigt