I det fynske folks tjeneste

Venstre i Odense vil spare på Bystrategisk Stab

Venstre i Odense Byråd foreslår, at Bystrategisk Stab, der blandt andet står for det store projekt Fra Gade til By, overføres til By- og Kulturforvaltningen. Besparelsen skal overføres til børn- og ungeområdet.

Venstre mener, at man ved at overføre Bystrategisk Stab til By- og Kulturforvaltningen kan spare på samdriftfordele og synergier i forbindelse med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra Gade til By.

Desuden kan stillingen som chef for Bystrategisk Stab nedlægges, hvilket giver en besparelse på mellem 842.000 kroner og godt en million kroner, der kan tildeles børn- og ungeforvaltningen.

Venstres politiske ordfører i byrådet, Bo Libergren, mener, at stillingen som chef for Bystrategisk Stab kan nedlægges af flere grunde.

Dels er stillingen p.t. ubesat, dels er de vigtigste beslutninger om byens omdannelse truffet, så der nu primært venter gennemførelse af allerede trufne beslutninger.

Derfor beder han om, at forslaget tages med som punkt på dagsordenen til byrådets møde d. 27. januar.