Venter på Kronprinsesse Mary

Brugere, personale og almindeligt nysgerrige ventede onsdag formiddag spændt på Kronprinsesse Mary ved sprogcentret Lærdansk i Odense.

Kronprinsesse Mary ankom onsdag kl. 11.00 på Dansk Flygtningehjælps sprogcenter, Lærdansk, i Østergade i Odense.

Kronprinsessen er protektor for Dansk Flygtningehjælp og kommer for at stifte bekendtskab med Dansk Flygtningehjælps danskundervisning og integrationsarbejde på fynsk.

Sprogcentret i Odense er et af 13 Lærdansk-centre i Danmark som underviser flygtninge, indvandrere, udenlandsk arbejdskraft og studerende.