I det fynske folks tjeneste

Endnu et vandværk finder sprøjtegift

Helnæs vandværk melder sig på listen over fynske vandværker, der har fundet desphenyl-chloridazon i vandprøver.

De fynske vandværker er sårbare overfor anslag, og vil gerne sikres

Vandprøver på Helnæs Vandværk havde et indhold af stoffet desphenyl-chloridazon på 0,64 mikrogram per liter. Grænseværdien er 0,1 mikrogram per liter.

Læs også Se kortet: Fynske vandværker finder gift i drikkevandet

Helnæs vandværk er ikke forbundet med andre vandværker, så det er ikke muligt at oprette en alternativ vandforsyning til forbrugerne, mens sagen bliver undersøgt nærmere, oplyser Assens Kommune.

Men embedslægen vurderer, at der ikke er nogen sundhedsfare ved at drikke vandet. Grænseværdien er nemlig fastsat politisk og ikke ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Nye prøver fra vandværkets to vandboringer skal nu kortlægge det præcise omfang af forureningen, hvilket ventes at tage op til fire uger.

Vandværket er i gang med at informere forbrugerne. 

Læs også Fakta: Det ved vi om pesticider i drikkevandet

Fakta om desphenyl-chloridazon

  • Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
  • Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
  • Udover ikke at være akut sundhedsfarligt, er Chloridazon heller ikke forbundet med øjen- eller hudirriterende, det er ikke allergifremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.
  • Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, der dannes når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt.
     
Kilde: Assens Kommune