I det fynske folks tjeneste

Pesticidrester: Nyt fund af sprøjtegift i fynsk drikkevand

Der er fundet rester af sprøjtegift i boringer på Skallebølle Vandværk. Mængden ligger knap tre gange over det tilladte. Der er ikke akut fare for mennesker.

Der er fundet rester sprøjtegift i drikkevandet på Skallebølle Vandværk. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/arkiv

Der er fundet rester af sprøjtegift i vandprøver på Skallebølle Vandværk på Kirkevej nord for Tommerup St.

Det er nedbrydningsproduktet dimethylsulfamid (DMS), som er fundet i en mængde på 0,29 mikrogram pr. liter.

Vandprøverne er udtaget 11. oktober og mængden er tæt på tre gange over den tilladte grænseværdi  på er 0,1 mikrogram pr. liter.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer overfor Assens Kommune, at der ikke er nogen akut fare ved det niveau af stoffet DMS, som der er fundet i vandet fra Skallebølle Vandværk.

Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at der ikke er nogen akut risiko ved værdier, som er mindre end 10 mikrogram pr. liter for børn og 50 mikrogram pr. liter for voksne, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nye prøver udtaget

Vandværket er straks gået i gang med at informere forbrugerne og undersøge forholdene omkring overskridelsen.

Overskridelsen er fundet i det vand, som afsendes fra vandværket. Der er derfor taget prøver af vandværkets to boringer, som skal afklare, hvor stoffet stammer fra. Der forventes svar på prøverne om en uges tid.

Ikke første gang på Fyn

Siden det i juni år blev et krav, at vandværkerne tester for DMS er pesticidresten flere gange fundet på Fyn.

Således måtte Vand og Affald i Svendborg Kommune i juli tage to boringer ved Skovmølleværket ud af drift, da analyseresultater viste indhold af DMS, der lå over grænseværdien.

Læs også Endnu et vandværk lukker boring efter fund af pesticidrester

Fakta

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid.

 

Stoffet kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.

 

Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel.

 

Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l(mikrogram/l).

 

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

 

Miljøstyrelsen har igangsat en screeningsundersøgelse af tolylfluanid og DMS for at få bedre overblik over stoffernes udbredelse i grundvandet. Resultaterne af screeningen forventes at foreligge i første halvdel af 2019.


Fra 2018 indgår der tre nye stoffer, som vandværker skal teste for. Disse er: DMS, Triazol og desphenyl-chloridazon.
 

Grænseværdien for pesticidrester i drikkevandet i Danmark ikke er fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men derimod er politisk fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter. 

 

Grunden til dette er, at man som udgangspunkt ønsker pesticidfrit drikkevand.

 

Kilde: Assens Kommune

Se mere