Pesticidrester: Nyt fund af sprøjtegift i fynsk drikkevand

Der er fundet rester af sprøjtegift i boringer på Skallebølle Vandværk. Mængden ligger knap tre gange over det tilladte. Der er ikke akut fare for mennesker.

Der er fundet rester af sprøjtegift i vandprøver på Skallebølle Vandværk på Kirkevej nord for Tommerup St.

Det er nedbrydningsproduktet dimethylsulfamid (DMS), som er fundet i en mængde på 0,29 mikrogram pr. liter.

Vandprøverne er udtaget 11. oktober og mængden er tæt på tre gange over den tilladte grænseværdi  på er 0,1 mikrogram pr. liter.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer overfor Assens Kommune, at der ikke er nogen akut fare ved det niveau af stoffet DMS, som der er fundet i vandet fra Skallebølle Vandværk.

Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at der ikke er nogen akut risiko ved værdier, som er mindre end 10 mikrogram pr. liter for børn og 50 mikrogram pr. liter for voksne, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nye prøver udtaget

Vandværket er straks gået i gang med at informere forbrugerne og undersøge forholdene omkring overskridelsen.

Overskridelsen er fundet i det vand, som afsendes fra vandværket. Der er derfor taget prøver af vandværkets to boringer, som skal afklare, hvor stoffet stammer fra. Der forventes svar på prøverne om en uges tid.

Ikke første gang på Fyn

Siden det i juni år blev et krav, at vandværkerne tester for DMS er pesticidresten flere gange fundet på Fyn.

Således måtte Vand og Affald i Svendborg Kommune i juli tage to boringer ved Skovmølleværket ud af drift, da analyseresultater viste indhold af DMS, der lå over grænseværdien.

Fakta

Oversigt

    Oversigt